Detta händer

6 apr

2018-03-20

Frukostmöte Insikten

Plats: GSP/Portalen/Insikten

Tid: 6 apr, kl 07:30 – 08:30

Denna gång får ni lyssna till:
Näringslivsenheten Skövde Kommun (Ramona Nilsson, Näringslivschef)
Nyheter inom kommnen avseende Näringslivsfrågor

Mindgear (Anders Waldenstedt, Mindgear) Visselblåsare fyller en viktig roll i samhället eftersom de i regel har tillgång till information om en organisation som inte är tillgänglig för utomstående. De utgör därför nyckelpersoner för att upptäcka och åtgärda oegentligheter. Visselblåsningens effektivitet som larmfunktion är avhängig av om visselblåsaren vågar rapportera sina misstankar utan repressalier och att hen tror att anmälan tas på allvar.
Mindgears visselblåsartjänst är utformad i för att arbetsgivare skall ha möjlighet att motsvara de krav som ställs i Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.
läs mer på www.mindgear.se

Springa för livet
(Peter Lundell, Energi träningcenter)
1 maj springer/går vi igen! Det handlar inte om att prestera, det handlar om att delta!
Spring för livet i Skövde är ett välgörenhetslopp på Billingens Friditsområde där alla startavgifter går till välgörande ändamål. Hälften av intäkterna går till Diabetesfonden och hälften av intäkterna går till Cancerfonden. Promenera eller spring i egen takt!Genom ett samarbete mellan Medborgarskolan i Skövde och Energi Träningscenter drivs Spring för livet vidare efter ett års uppehåll.
läs mer på www.springforlivetiskovde.se

 

Kostnad

Inge, Näringslivsforum står för frukosten

Arrangör

Näringslivsforum

Frågor

sänds tll info@nlfskovde.se

Anmälan

Senast kl 1200 den 4 april till info@nlfskode.se