Detta händer

26 maj

2020-02-13

INSTÄLLT, ÅTERKOMMER OM NYTT TILLFÄLLE. Välkommen på seminarie om cyberattacker - SÄPO medverkar!

Plats: Högskolan i Skövde, Portalen, lokal: insikten

Tid: 26 maj, kl 10:00 – 12:00

I alla delar av västra Götaland finns ett teknikdrivet näringsliv där tillverkande- och industrinära tjänsteföretag spelar en stor roll för sysselsättning och utveckling. Dess företag är i allt större omfattning utsatta för cyberattacker. Attackerna kommer både från främmande makter och kriminella grupper. Målet är att stjäla kunddata, tekniskt kunnande och affärshemligheter. Mindre företag, särskilt underleverantörer, är i riskzonen.

För att synliggöra, exemplifiera och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Teknikföretagen, Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF), Västra Götalandsregionen, Näringslivsforum Skövde och Samverkanplattformen PICS Högskolan i Skövde in till ett gemensamt seminarium. På seminariet medverkar Säkerhetspolisen (SÄPO) för att beskriva hotbilden och angreppen som drabbar företag. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten om cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag och underleverantörer. 

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras:

- Hur ser den nya hotbilden ut mot svenska minde företag och underleverantörer?
- Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
- Hur går attackerna till?
- Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
- Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

Kostnad

Ingen, bjuds på kaffe innan seminariet.

Arrangör

Näringslivsforum i Skövde, Teknikföretagen, Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF), Västra Götalandsregionen & Samverkansplattformen PICS (Högskolan i Skövde). Säkerhetspolisen (SÄPO) medverkar.

Anmälan

ANMÄLAN STÄNGD DÅ EVENTET ÄR INSTÄLLT TILLS VIDARE PGA COVID-19. patrik.sandgren@teknikforetagen.se

Filer