Detta händer

27 okt

2020-03-29

Välkommen på seminarie om cyberattacker - SÄPO medverkar!

Plats: Digitalt samt fysiskt

Tid: 27 okt, kl 10:00 – 12:00

I alla delar av västra Götaland finns ett teknikdrivet näringsliv där tillverkande- och industrinära tjänsteföretag spelar en stor roll för sysselsättning och utveckling. Dess företag är i allt större omfattning utsatta för cyberattacker. Attackerna kommer både från främmande makter och kriminella grupper. Målet är att stjäla kunddata, tekniskt kunnande och affärshemligheter. Mindre företag, särskilt underleverantörer, är i riskzonen.

För att synliggöra, exemplifiera och ge praktiska tips kring skyddsåtgärder bjuder Teknikföretagen, Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF), Västra Götalandsregionen, Näringslivsforum Skövde och Samverkanplattformen PICS Högskolan i Skövde in till ett gemensamt digitalt seminarium. På seminariet medverkar Säkerhetspolisen (SÄPO) för att beskriva hotbilden och angreppen som drabbar företag. Målet är att öka kunskapen och medvetenheten om cyberattacker – med speciellt fokus på mindre företag och underleverantörer. 

På seminariet kommer bland annat följande aspekter beröras:

- Hur ser den nya hotbilden ut mot svenska minde företag och underleverantörer?
- Vilka förövarna är och deras drivkrafter?
- Hur går attackerna till?
- Vad blir konsekvenserna av lyckade attacker?
- Vilka skyddsåtgärder kan vidtas för en grundläggande säkerhetsnivå?

Detta seminarium är en del av Högskolans informationssäkerhetsdag. SÄPO kommer presentera digitalt. Det finns även möjlighet att delta på plats inom ramen för Högskolans informationssäkerhetsdag. Mer information finner ni på länken för anmälan.

Kostnad

Gratis för våra medlemmar

Arrangör

Näringslivsforum i Skövde, Teknikföretagen, Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF), Västra Götalandsregionen & Samverkansplattformen PICS (Högskolan i Skövde). Säkerhetspolisen (SÄPO) medverkar.

Frågor

patrik.sandgren@teknikforetagen.se

Anmälan

https://www.his.se/mot-hogskolan/aktiviteter/kalender/2020/informationsa...