Detta händer

26 mar

2020-02-12

Årsstämma 2020

Plats: Digitalt via Teams

Tid: 26 mar, kl 11:30 – 12:30

Härmed kallas medlemmarna till Näringslivsforums årsstämma den 26 mars 2020.

Agenda för dagen

11.30 - 12.30 Årsstämma

Årsmöteshandlingar finns för nedladdning under "filer". Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 mars.

 

Nu finns protokoll upplagt för nedladdning under "filer". Mötet var tänkt att hållas på Kulturfabriken den 26 mars kl. 11.30-13.30 med lunch, fika samt extern föreläsare, men på grund av Covid-19 beslutades att flytta årsstämman till digitalt videomöte via Teams. Samtliga medlemmar i Näringslivsforum fick möjligheten att delta. 20 beslutande medlemmar deltog på mötet. Powerpoint-presentation finns hos Näringslivsforum och kan tyvärr inte laddas upp på hemsidan på grund av storleken, men för den som vill ta del av den, kontakta Emil Larsson.

Vi tackar alla för ett väl genomfört möte! 

Emil Larsson samt styrelsen för Näringslivsforum i Skövde

2020-03-27

 

Kostnad

Ingen

Frågor

info@nlfskovde.se

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 15 mars.

Filer