Detta händer

26 mar

2020-02-12

Årsstämma 2020

Plats: Kulturfabriken, Rådmansgatan 28 i Skövde

Tid: 26 mar, kl 11:30 – 13:30

Härmed kallas medlemmarna till Näringslivsforums årsstämma den 26 mars 2020.
Årsmöteshandlingar finns för nedladdning under "filer".

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 mars.

Agenda för dagen

11.30 - 12.00 Vi bjuder på lunch!

12.00 - 12.30 Extern föreläsare - Paytrim AB

12.30 - 13.30 Årsstämma

 

Kostnad

Ingen, vi bjuder på lunch & fika 

Frågor

info@nlfskovde.se

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 15 mars.

Filer

Anmälan

st