Detta händer

3 sep

2020-03-29

INSTÄLLD - Nätverksfrukost samverkan skola/arbetsliv

Plats:

Tid: 3 sep, kl 07:30 – 09:00

 

Vi har tyvärr blivit tvugna att ställa in denna träff på grund av den rådande situationen med Covid-19. Denna årliga nätverksträff med sektor barn och utbildning kommer under våren 2021. Arbetet med samverkan skolan och arbetslivet fortsätter dock precis som förut och vi har beslutat att under hösten 2020 istället lägga fokus på att bygga tydliga strukturer för arbetet och mer ingående ta del av vad näringlivet och sektor barn och utbildning ser som utmaningar och möjligheter i samverkan.

3 september skulle vi på Näringslivsforum bjudit in till nätverksfrukost med fokus på samverkan skola/arbetsliv. Skövde kommuns sektor barn- och utbildning med samtliga rektorer från förskola till gymnasium var också inbjudna. Syftet med frukosten var att fortsätta det fina samarbetet för att öka möjligheterna att låta näringslivet och skolan närma sig varandra. Vi står idag inför stora utmaningar med kompetensförsörjning och inom flera branscher väntas behoven vara mycket stora. Att möta detta med att tidigt introducera näringslivet till våra framtida kollegor är en av möjligheterna. Att fortsätta skapa naturliga kontaktvägar och ge skolan näringslivets perspektiv på behov och utmaningar.

I Skövde kommuns vision 2025 står att våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass. Vi ska arbeta för utbildningsmöjligheter som svarar upp mot kraven från kunskapsintensiva företag och organisationer, för att skapa förutsättningar för ett varierat och blomstrande näringsliv.

I handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat i Skövde kommun är kommunstyrelsen mål att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion. Kompetensförsörjning och nyföretagsamhet är några prioriterade områden. Näringslivet behöver kompetens och skolorna behöver praoplatser. Målet är att hitta en hållbar arbetsmodell för att öka kontaktytorna mellan Sektor barn och utbildnings enheter och företagen. En ökad samverkan mellan förskola/skola och arbetsliv kan leda till att eleverna gör mer välgrundade val till yrke och utbildning som tillgodoser arbetslivets kompetensförsörjningsbehov.

 

Frågor

Info@nlfskovde.se

Anmälan

Stängd