Detta händer

3 sep

2020-03-30

Nätverksfrukost samverkan skola/arbetsliv

Plats: Stadshuset, Sessionssalen, plan 5

Tid: 3 sep, kl 07:30 – 09:00

Välkommen på nätverksfrukost!

3 september bjuder vi på Näringslivsforum in till nätverksfrukost med fokus på samverkan skola/arbetsliv. Skövde kommuns sektor barn- och utbildning med samtliga rektorer från förskola till gymnasium är också inbjudna. Syftet med frukosten är att fortsätta det fina samarbetet för att öka möjligheterna att låta näringslivet och skolan närma sig varandra. Vi står idag inför stora utmaningar med kompetensförsörjning och inom flera branscher väntas behoven vara mycket stora. Att möta detta med att tidigt introducera näringslivet till våra framtida kollegor är en av möjligheterna. Att fortsätta skapa naturliga kontaktvägar och ge skolan näringslivets perspektiv på behov och utmaningar.

I Skövde kommuns vision 2025 står att våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass. Vi ska arbeta för utbildningsmöjligheter som svarar upp mot kraven från kunskapsintensiva företag och organisationer, för att skapa förutsättningar för ett varierat och blomstrande näringsliv.

I handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat i Skövde kommun är kommunstyrelsen mål att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion. Kompetensförsörjning och nyföretagsamhet är några prioriterade områden. Näringslivet behöver kompetens och skolorna behöver praoplatser. Målet är att hitta en hållbar arbetsmodell för att öka kontaktytorna mellan Sektor barn och utbildnings enheter och företagen. En ökad samverkan mellan förskola/skola och arbetsliv kan leda till att eleverna gör mer välgrundade val till yrke och utbildning som tillgodoser arbetslivets kompetensförsörjningsbehov.

I samband med träffen kommer föreningen Ätbart bjuda på frukost. För mer information om Ätbarts fina arbete, se deras hemsida:
www.arbart.org

Välkomna!

Kostnad

Ingen, det bjuds på frukost

Frågor

Info@nlfskovde.se

Anmälan

Anmälan via nedan formulär, senast 27 augusti

Anmälan

st
På våra events fotograferar, och i vissa fall filmar, vi ett event för spridning i våra sociala medier samt mailutskick. Genom att kryssa i rutan godkänner du att du kan finnas med på våra foton/filmer.