Detta händer

8 dec

2020-03-29

Välkommen på digital skattefrukost med PwC!

Plats: Digitalt

Tid: 8 dec, kl 08:00 – 09:00

Välkommen till detta digitala event där vi går igenom aktuella skattefrågor inför årsskiftet med PwC Skaraborgs skatterådgivare Nathalie Hellström och Madelene Vilhelmsdotter.
Vad behöver fåmansföretagare tänka på inför årsskiftet?
Vilka skatteförslag påverkar dig som företagare mest utifrån kommande höstbudget?
Genomgång av övrig ny lagstiftning och praxis på skatteområdet kommer även ske utifrån ett företagarperspektiv.
 
 
Varmt välkomna!

Kostnad

Gratis för våra medlemmar

Arrangör

Näringslivsforum i Skövde & PwC Skaraborg

Frågor

info@nlfskovde.se

Anmälan

Senast 7/12 till info@nlfskovde.se

Filer