Detta händer

12 okt

2020-03-29

Försvarsmaktskonferens

Plats: Digitalt

Tid: 12 okt, kl 09:00 – 16:00

Den 12 oktober 2020 är det dags för den årliga Försvarskonferensen i Skövde. 

I år är konferensen webbsänd på grund av coronapandemin. För att ta del av konferensen i sin helhet samt kunna ställa frågor till föredragshållare och paneler, behöver man anmäla sig (se länk nedan). Deltagandet är kostnadsfritt.

Under Försvarskonferens 2020 lyfter vi bland annat nya krav på samverkan kring en försvarsmakt i tillväxt, vilket arméchef Karl Engelbrektson behandlar. Vi kommer också, genom en paneldiskussion mellan samtliga riksdagspartiers försvarspolitiska talespersoner, diskutera vad som är att vänta i totalförsvarspolitiken inför en ny försvarsinriktningsperiod. Vidare kommer chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Lena Hallin och biträdande säkerhetspolischef Charlotte von Essen berätta vad främmande makt gör när Sverige krishanterar och berätta vilka lärdomar för totalförsvarsplaneringen vi kan dra från hanteringen av coronapandemin. Vi får också ett konkret exempel på hur en kommun – Västerås - har dragit nytta av sin planering för civilt försvar under pandemihanteringen. 

Programmet i sin helhet finner du här: https://forsvarsmaktsrad.se/forsvarskonferens-2020/program-forsvarskonferens-2020/  

För anmälan: https://forsvarsmaktsrad.se/forsvarskonferens-2020/  
 

Kostnad

Kostnadsfritt

Arrangör

Försvarsmaktsråd Skaraborg - Samverkan mellan försvar och samhälle i Skaraborg

Frågor

info-p4@mil.se

Anmälan

https://forsvarsmaktsrad.se/forsvarskonferens-2020/