Detta händer

20 okt

2020-03-29

Välkommen på nätverksfika med företagspresentationer!

Plats: Science Park Skövde, Portalen, lokal "Insikten"

Tid: 20 okt, kl 13:00 – 14:30

Vi "ställer tillbaka"!

Detta tillfälle var planerat för digitala företagspresentationer, men då vi från oktober väljer att återuppta våra fysiska träffar "ställer vi tillbaka" detta event till att bli fysiskt.

Vi kommer ha möjlighet att nätverka, ta del av fyra företagspresentationer samt tillsammans diskutera vad våra olika företag har för utmaningar, möjligheter och önskar för samarbeten. Låt oss utveckla det lokala företagsklimatet och skapa nya samarbeten, lokalt.

För att säkerställa att vi förhåller oss till alla riktlinjer med avstånd och trängsel har vi ett begränsat maxantal på 20 personer detta event och deltar endast om vi är friska.

Agenda 

13.00 – Välkomna!

13.05 - FP Analyzer

13.20 – Simumatik

14.00 - Max Mathiessen

14.15 – WooCode

14.30 – Avslut

Kostnad

Gratis för våra medlemmar!

Arrangör

Näringslivsforum i Skövde

Frågor

info@nlfskovde.se

Anmälan

info@nlfskovde.se - Senast 19/10.