Detta händer

10 sep

2020-03-29

Digital temafika!

Plats: Via Teams

Tid: 10 sep, kl 08:30 – 09:00

Digital temafika!

Nu var det dags för vår andra nyhet efter sommaren, digital temafika! 

Behovet att mötas för att utbyta erfarenheter, samverka och hitta nya samarbetspartners har inte försvunnit för att vi har begränsad möjlighet till fysiska kontakter, snarare tvärtom. Vi sitter allt mer ensamma i stora viktiga beslut och behöver kanske än mer lyfta blicken och tillsammans skapa vår gemensamma framtid. Vi har haft en dialog med många av er medlemmar som uttryckt detta så nu vill vi, tillsammans med er, skapa ett nytt sätt att mötas, genom digital fika!

 

Vad är en digital temafika?

För oss innebär detta ett tillfälle att förutsättningslöst mötas inom nätverket. Vi skapar en naturlig mötesplats där vi gemensamt kan diskutera spännande frågeställningar. På sikt tror vi detta kan vara ett sätt att ännu lättare etablera nya kontakter mellan varandra för fortsatta diskussioner eller varför inte ett nytt samarbete?

 

Upplägg:

-       Varje träff kommer pågå 30 minuter och innehålla ett tema vi förhåller oss till. Vill en grupp sitta längre gör man det.

-       Vi kommer sitta max 10 personer i varje ”digitalt rum”. Blir vi ex 30 personer så kommer 10 personer få tillgång till ett ”rum/länk” osv. Detta för att öka möjligheten till dialog när vi är färre i varje rum.

-       I varje mötesrum kommer en av er vara bordsledare som har uppgift att se till att alla kommer till tals och hålla samtalet levande. Mycket som blir naturligt i det fysiska mötet försvinner digitalt så här behöver alla hjälpas åt.

-       För att mötet ska bli en dialog tycker vi alla ska ha kamera samt mikrofon påslagen, för visst är det roligare att vi ser varandra! 

-       Inför mötet får ni en länk mailad till er.

 

Precis som de digitala företagspresentationerna är detta ett nytt sätt som vi hoppas ni vill vara med och skapa!

Har ni förslag på teman eller andra tankar för dessa events, återkoppla gärna till oss.

Kostnad

Gratis för våra medlemmar!

Arrangör

Näringslivsforum i Skövde

Frågor

info@nlfskovde.se

Anmälan

Via formuläret nedan