Detta händer

18 mar

2020-11-02

Save the date - Näringslivsforums årsstämma 2021

Plats: Återkommer

Tid: 18 mar, kl 11:30 – 13:30

Välkommen på Näringslivsforums årsstämma 2021!

I god tid inför årsstämman kommer handlingar att ta del av finnas upplagda på vår hemsida och eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 28/2 2021. Dessa mailas till info@nlfskovde.se eller till vår verksamhetsledare 0708-44 74 64. 

Vi bjuder på lunch och får ta del av ett spännande föredrag från ett medlemsföretag. Återkommer med mer information samt med plats och agenda för dagen.

Välkomna!

Kostnad

Gratis för våra medlemmar

Arrangör

Näringslivsforum

Frågor

info@nlfskovde.se

Anmälan

info@nlfskovde.se