Detta händer

7 sep

2021-06-10

Kompetensförsörjning i kommunen!

Plats: Digitalt eller fysiskt

Tid: 7 sep, kl 07:30 – 09:00

Louise Hallberg, Talangattraktion, Skövde kommuns näringslivsenhet, informerar om TAM-programmet som hon varit med och initierat.