Detta händer

23 jun

2021-06-11

Walk&Talk!

Plats: Billingen

Tid: 23 jun, kl 07:30 – 08:30

Välkomna till promenix med kaffe! 

Vi samlas vid utkiksplatsen, delar in oss i mindre grupper och går en sväng samtidigt som vi diskuterar utifrån punkterna nedan. Syftet är att knyta kontakter och få nya perspektiv in i din verksamhet. Vi avlsutar sedan med lite kaffe. 

  • Vilka möjligheter ser du för ditt företag just nu?
  • Vilka är ditt företags största utmaningar just nu?
  • Vilka positiva effekter ser du av den här tiden som varit?

Det här blir vår sista aktivitet innan sommarsemester, så häng med och nätverka nu innan vi alla går på välförtjänt ledighet!

Frågor

info@nlfskovde.se

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 22/6