Detta händer

17 mar

2022-01-11

Årsmöte 2022

Plats: Teams

Tid: 17 mar, kl 12:30 – 13:30

Härmed kallas medlemmarna till Näringslivsforums årsmöte.

Mötet sker digitalt via Teams. Årsredovisning samt annat material från revisor färdigställs under mars och kommer presenteras på mötet. Efter mötet gästas vi av Henrik Gustavsson som är projekledare för psykiatridelen på Skaraborgs Sjukhus. Han ska berätta om utbyggnaden av sjukhuset, kallat ASP-projektet (akut-, service- och psykiatri-projktet).  

Eventuella motioner eller frågor skall vara styrelsen tillhanda senast den 4 mars.

12:30 - 13:10 Årsmöte

13:10-13:30 Henrik Gustavsson, projektledare Västfastigheter, berättar om utbyggnaden av Skaraborgs Sjukhus  

Välkommen! 

Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på detta uppslag för nedladdning.

Anmälan

Via formuläret nedan

Filer