Detta händer

8 feb

2022-01-12

Kaffe med näringslivsenheten!

Plats: Digitalt via Teams

Tid: 8 feb, kl 08:00 – 09:00

Skövde är en stad som under många år varit under tillväxt och flera nya verksamhetsområden har växt fram. Aktuellt just nu är verksamhetsmarken vid Locketorp, som är ämnad för större etableringar. Näringslivschef Ramona Nilsson ska därför berätta om varför Skövde satsar på stora etableringar och vilka positiva effekter som det skulle kunna mynna ut i. 

Vi ska även få lyssna till Christian Johansson som ska berätta om sitt arbete som ansvarig för etableringar i Skövde kommun. Det gäller allt kring nya verksamhetsområden, detaljplaner och de mjuka värdena som också påverkar etableringsprocesserna. För ett par år sedan antogs även ett nytt etableringsprogram som påverkar hur och varför kommunen agerar som de gör. En uppdatering av hur arbetet går med Skövde Science City kommer också att presenteras. 

Välkomna! 

Länk till livesändningen skickas ut dagen innan. 

Anmälan

Via formuläret nedan