Detta händer

15 feb

2018-01-11

Frukostmöte Skövde 4-hjulingar/Stängselproffs

Välkommna till frukostmöte på Skövde 4-hjulingar/Stängselproffs

Plats: Servicevägen 4

Tid: 15 feb, kl 07:30 – 09:30

2018-01-11

Ett 40-tal personer tog del av resultatet av näringslivsenkät

Förra året rasade Skövde kommun ned till plats 115 i Svenskt näringslivs ranking där näringslivsklimatet i svenska kommuner jämförs. Denna placering är oacceptabel för en kommun som Skövde. För att förstå orsakerna till raset har Näringslivsforum och Cityföreningen tillsammans med Skövde kommun genomfört en fördjupad enkätundersökning avseende företagandets villkor i Skövde.

30 jan

2018-01-11

Uppföljning företagsklimat-enkäten

Näringslivsforum, Cityföreningen och Näringslivsenheten Skövde kommun bjuder in till en redovisning av enkäten avseende företagsklimatet som genomfördes nyligen.
Vi kommer att redovisa utfallet samt diskutera hur vi skall gå vidare för att förutsättningarna för att driva företag i Skövde skall förbättras

Plats: GSP/Portalen/Insikten

Tid: 30 jan, kl 07:30 – 08:30

25 jan

2018-01-11

Årets första frukostmöte

Välkomna till årets första frukostmöte:

Denna gång får ni lyssna till:
Kommunens Näringslivsenhet (Ramona Nilsson, Näringslivsenheten)
Ramona kommer att informera om aktuella frågor

Plats: GSP/Portalen/Insikten

Tid: 25 jan, kl 07:30 – 08:30

Sidor