Detta händer

30 jan

2018-01-11

Uppföljning företagsklimat-enkäten

Näringslivsforum, Cityföreningen och Näringslivsenheten Skövde kommun bjuder in till en redovisning av enkäten avseende företagsklimatet som genomfördes nyligen.
Vi kommer att redovisa utfallet samt diskutera hur vi skall gå vidare för att förutsättningarna för att driva företag i Skövde skall förbättras

Plats: GSP/Portalen/Insikten

Tid: 30 jan, kl 07:30 – 08:30

25 jan

2018-01-11

Årets första frukostmöte

Välkomna till årets första frukostmöte:

Denna gång får ni lyssna till:
Kommunens Näringslivsenhet (Ramona Nilsson, Näringslivsenheten)
Ramona kommer att informera om aktuella frågor

Plats: GSP/Portalen/Insikten

Tid: 25 jan, kl 07:30 – 08:30

Sidor