Detta händer

30 sep

2022-01-28

ForskarFredag

Plats: ASSAR/Balthazar

Tid: 30 sep, kl 07:30 – 09:00

Välkommen till en gemensam nätverksfrukost där entreprenörer och näringslivsaktörer får träffa Högskolans forskare. Ett event med inspiration från forskningen och framtidsspaning!

  • Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi. Rose-Mharie undervisar och forskar inom områdena informationssäkerhet och dataskydd.
  • Marcus Nohlberg, docent i cybersäkerhet. Marcus forskar om hur digitala angrepp som riktas mot människor sker, hur vi kan skydda oss och hur vi kan förbättra medvetenheten i våra organisationer.
  • Joakim Kävrestad, adjunkt i informationsteknologi. Han forskar och undervisar i cybersäkerhet med fokus på användarbeteende. Det inkluderar främst vilka hot som användare kan utsättas för och hur de kan undvikas.

Mer info kring programmet kommer längre fram.