Näringslivsforum Skövde

Om oss

Vad har vi gjort så här långt?

Näringslivsforum bildades år 2002 som en medlemsorganisation för näringsidkare i syfte att driva näringslivets frågor och att vara en lobbyorganisation för medlemmarna gentemot Skövde Kommun.

Under dessa år har en god tillit och ett bra samarbete byggts upp mellan Näringslivsforum och de olika aktörer som verkar i och för Skövde.

Näringslivsforum har fört många viktiga dialoger kring utveckling och varit med i arbetet kring Vision, översiktsplan, bostadsbyggande, infrastruktur, utbildning, kompetensutveckling och handel Skövde.

Näringslivsforum var initiativtagare till kommunens näringslivsarbete en gång i tiden. Vi har varit med om att lansera Balthazar/Teknikens hus och IDC. Bildandet av Next Skövde kom till stånd efter NLF:s påtryckningar. Vi har varit en aktiv part i Handelskraft och samarbetar på många olika sätt med Högskolan och Science Park Skövde.

Listan kan göras lång och mer har vi att uträtta.

Fokusområden

Medlemsnytta, Tillväxt, Förbättrat företagsklimat

Som en politiskt oberoende aktör arbetar vi dagligen med att driva medlemmarnas frågor hos Skövde Kommun och dess politiker. Vi har alltid som mål att kunna vara med och påverka tidigt i processer vars beslut står i direkt relation till våra medlemmars verksamhet. För att kunna göra detta är vi beroende av att regelbundet träffar våra medlemmar för att lyssna in samt att vi skapar engagemang genom våra arbetsgrupper. Vid behov sätter vi samman tillfälliga arbetsgrupper för att på så sätt kunna fånga upp viktigt information från våra medlemmar.

 • Vi är kommunens och politikens referensgrupp när det kommer till större beslut inom Skövde kommun.

 • Vi bistår med externa styrelseledamöter från näringslivet till Skövde kommuns dotterbolag.

 • Vi samarbetar med aktörer inom skola och utbildning för att hitta synergieffekter mellan näringslivet och skolan.

 • Vi arrangerar frukostmöten och inspirationsmöten på månatlig basis där vi antingen befinner oss ute i våra medlemmars verksamheter eller bjuder in till att lyssna på aktuell information samt dialog kring det som händer i vår kommun.

 • Genom vårt nätverk vill vi att broar byggs mellan företag och branscher, som leder till bra samarbeten och nya idéer.

 • Årligen lyfter vi fram näringsidkare som vi tycker har gjort en extra god insats för vår kommun och dessa tilldelas Näringslivsforums pris på Näringslivsgalan.

Styrka genom samverkan – tillsammans kan vi påverka!

Arbetsgrupper

Made In Skövde

Gruppen utvecklar konceptet "Made in Skövde" för att marknadsföra den tillverkande industrin i Skövde. Gruppen samordnar exempelvis årligen arbetet inför underleverantörsmässan på ELMIA-mässan i Jönköping.
Kontaktperson: Helena Bobic, verksamhetsledare Näringslivsforum, info@nlfskovde.se

Ansvarsområde

Arrangera intressanta och utvecklande möten för Industriföretagen.
Samverka med andra arbetsgrupper för att få intressanta företagspresentationer inom områden som kan vara leverantörer av tjänster mm till industriföretagen.
Ena tillverkningsindustrin inom Skövde kommun för att öka samarbetet och skapa en ”Made in Skövde-anda”.
Tillvarata tillverkningsindustrin intresse gent emot Skövde kommun.

www.madeinskovde.com

Medlemmar

 • Ferrocon

 • Nystedts Smides- & Mekaniska Verkstad

 • ToWe Elektronik

 • Skövde Gravyr

 • Götlunda CNC Teknik

 • Jonssons Mekaniska

 • Nordåker Teknik AB

 • Aurobay

Samhällsbyggnadsgruppen

Jobbar med frågor som rör samhällsbyggnad. Ordförande: Emil Larsson, Västerhuset Kontaktperson: Helena Bobic, Verksamhetsledare Näringslivsforum, info@nlfskovde.se

Ansvarsområde

Arbetsgruppen är huvudansvarig remissinstans till Skövde kommun. 
Tar fram vilka områden som ska prioriteras samt hur man kan aktivera det lokala näringslivet i respektive projekt.
Verkar för en långisktig och regelbunden dialog mellan näringslivet och Skövde kommun. 

Medlemmar

 • Näringslivsforum

 • Fastighetsägarna Skaraborg

 • Byggföretagen Skaraborg

 • Skövde kommun

 • Skövdebostäder

Kompetensförsörjningsgruppen

Denna grupp fokuserar på frågor som rör kompetensförsörjning och samverkan skola/arbetsliv. Genom att få en nära samverkan med Högskolan, Skaraborgs kommunalförbund, Skövde kommun samt representanter från våra medlemsföretag kommer denna grupp att skapa ett starkt band mellan näringslivet och dess framtida medarbetare.
Kontaktperson: Helena Bobic, Verksamhetsledare Näringslivsforum, info@nlfskovde.se

Dokument

Nedladdningsbara PDFer

stadgar_nlf_230912.pdf

Styrelsen

Ordförande

Porträtt på compressed_0.png
Gustaf Sandegren
Science Park Skövde

Vice ordförande

Porträtt på img_9512.jpg
Linnea Eklund Lorentzon
Eklunds Bildelslager AB

Ledamöter

Porträtt på naringlivsforum-foto-tuana-0027.jpg
Anna Mannvik
Aurobay (Powertrain Engineering Sweden AB)
Komponentvägen 2, 541 36 Skövde
Porträtt på emil-3-scaled.jpg
Emil Larsson
Västerhuset AB
Porträtt på felicia-scaled-1680704995.jpeg
Felicia Wenell
ToWe Elektronik AB
Mejselvägen 18
541 34 Skövde
Porträtt på 20220318_103622_0.jpg
Magnus Bertilsson
Asketorps Gård
Porträtt på img_3050.jpg
Philip Malek
Bahnhof Collaborative Workspace AB

Adjungerade

Porträtt på img_6835.jpg
Helena Bobić
Ledare för Näringslivsforum
Porträtt på ramona_nilsson.jpg
Ramona Nilsson
Näringslivschef Skövde Kommun

Valberedning

Porträtt på bodil_sorman.jpeg
Bodil Sörman (sammankallande)
Svedjekonsult AB
Porträtt på christina_helenius.jpeg
Christina Helenius
Skaraborg Invest
Porträtt på ahmed.jpeg
Ahmed Krayem
The Farm Interactive
Porträtt på 1537266599157.jpeg
Fredrik Dahl
FläktGroup AB