Om oss

Vad har vi gjort så här långt?

Näringslivsforum bildades år 2002 som en medlemsorganisation för näringsidkare i syfte att driva näringslivets frågor och att vara en lobbyorganisation för medlemmarna gentemot Skövde Kommun.

Under dessa år har en god tillit och ett bra samarbete byggts upp mellan Näringslivsforum och de olika aktörer som verkar i och för Skövde.

Näringslivsforum har fört många viktiga dialoger kring utveckling och varit med i arbetet kring Vision, översiktsplan, bostadsbyggande, infrastruktur, utbildning, kompetensutveckling och handel Skövde.

Näringslivsforum var initiativtagare till kommunens näringslivsarbete en gång i tiden. Vi har varit med om att lansera Balthazar/Teknikens hus och IDC. Bildandet av Next Skövde kom till stånd efter NLF:s påtryckningar. Vi har varit en aktiv part i Handelskraft och samarbetar på många olika sätt med Högskolan och Science Park Skövde.

Listan kan göras lång och mer har vi att uträtta.

Fokusområden

Medlemsnytta, Tillväxt, Förbättrat företagsklimat

Som en politiskt oberoende aktör arbetar vi dagligen med att driva medlemmarnas frågor hos Skövde Kommun och dess politiker. Vi har alltid som mål att kunna vara med och påverka tidigt i processer vars beslut står i direkt relation till våra medlemmars verksamhet. För att kunna göra detta är vi beroende av att regelbundet träffar våra medlemmar för att lyssna in samt att vi skapar engagemang genom våra arbetsgrupper. Vid behov sätter vi samman tillfälliga arbetsgrupper för att på så sätt kunna fånga upp viktigt information från våra medlemmar.

  • Vi är kommunens och politikens referensgrupp när det kommer till större beslut inom Skövde kommun.
  • Vi bistår med externa styrelseledamöter från näringslivet till Skövde kommuns dotterbolag.
  • Vi sitter med i Cityrådet som representant för Skövdes näringsliv.
  • Vi samarbetar med aktörer inom skola och utbildning för att hitta synergieffekter mellan näringslivet och skolan.
  • Vi arrangerar frukostmöten och inspirationsmöten på månatlig basis där vi antingen befinner oss ute i våra medlemmars verksamheter eller bjuder in till att lyssna på aktuell information samt dialog kring det som händer i vår kommun.
  • Genom vårt nätverk hoppas vi att broar byggs mellan företag och branscher, som leder till bra sammarbeten och nya idéer.
  • Tre gånger om året lyfter vi fram näringsidkare som vi tycker har gjort en extra god insats för vår kommun och dessa tilldelas Näringslivsforums pris på Näringslivsgalan, Kulturgalan samt under Sweden Game Conference.

Styrka genom samverkan – tillsammans kan vi påverka!

Arbetsgrupper

Made In Skövde

Gruppen utvecklar konceptet "Made in Skövde" för att marknadsföra den tillverkande industrin i Skövde. Gruppen samordnar årligen arbetet inför underleverantörsmässan på ELMIA-mässan i Jönköping.
Kontaktperson: Peter Persson, peter@ferrocon.se 

Ansvarsområde

Arrangera intressanta och utvecklande möten för Industriföretagen.
Samverka med andra arbetsgrupper för att få intressanta företagspresentationer inom områden som kan vara leverantörer av tjänster mm till industriföretagen.
Ena tillverkningsindustrin inom Skövde kommun för att öka samarbetet och skapa en ”Made in Skövde-anda”.
Tillvarata tillverkningsindustrin intresse gent emot Skövde kommun.

www.madeinskovde.com

Medlemmar

Ferrocom, Peter Persson (ordf.)
Nystedts Smides- & Mekaniska Verkstad
ToWe Elektronik
Skövde Gravyr 
SMK
Götlunda CNC Teknik
Jonssons Mekaniska 
Christers Finmek
Formec 

Landsbygdsnäringsgruppen

Jobbar med frågor som rör energi, miljö och företagande på landsbygd. Kontaktperson: Joakim Furhoff, info@loringa.se

Ansvarsområde

Bevaka frågor av särskilt intresse för företagare med sin bas utanför staden. Arrangera intressanta och utvecklande möten och nätverk för dessa näringsidkare. Tydliggöra alla typer av landsbygdsföretags betydelse för Skövdes invånare och näringsliv. Verkar för förenklad etablering och byggnation utanför stadsplanerade områden. Bevakar våra gemensamma gröna intressen avseende tex skog och bioenergi, jordbruk och livsmedelsproduktion samt rekreation och fritid. 

Medlemmar

Joakim Furhoff (ordf.), Loringa Egendom
Johan Sahlström, Suntetorp Säteri
Magnus Bertilsson, Asketorps Gård
Kenth Eliasson, Heden
Fredrik Posse, Wretens Egendom
Adam Rehbinder, Västgöta-Data
Majvor Jonsson-Brodelius Melldala Trädgård
Malin Sörlin (adj.), Skövde kommun
Martina Fogelberg, Ledare Näringslivsforum

 

Bygg- & Etableringsgruppen

Jobbar med frågor som rör bygg och etablering. Kontaktperson: Martina Fogelberg, Ledare Näringslivsforum, info@nlfskovde.se

Ansvarsområde

Arrangera intressanta och utvecklande möten för Bygg- & Etableringsföretagen.
För kontinuerlig kontakt med Skövde kommun för att ge näringslivets perspektiv.
Arbetsgruppen är NLF:s huvudansvariga remissinstans för detalj- och programplaner.
Verkar för att de delar av Vision Skövde 2025 som berör Bygg & etabl går från vision till verklighet samt för att vara en remissinstans i revideringen av Visionen.

Medlemmar

Bengt Davidsson (ordf.)
Martin Klaesson, PEAB
Katarina Prick, VD Skövdebostäder
Maria Skoog, Sveriges Byggindustrier
Anders Ahlm, Fastighetsbyrån
Sebastian Karlström, Skövdebostäder
Erik Larsson, Skeppsviken
Daniel Dahlberg, NCC
Fredrik Johansson, Lorentzons
David Larsson, Jättadalen
Adam Rapp, Rapp fastigheter
Caroline Sahlström, Kreativa hus
Christian Grahne, Skövdevillan
Ricard Weinö, Fastighets Balder AB
Martina Fogelberg, Ledare Näringslivsforum

 

Kompetensförsörjningsgruppen

Jobbar med frågor som rör kompetensförsörjning och samverkan skola/arbetsliv, genom en bred samverkan med Högskolan, Skaraborgs kommunalförbund, Skövde kommun samt representanter från medlemsföretag.
Kontaktperson: Martina Fogelberg, info@nlfskovde.se

Medlemmar

Martina Fogelberg, Ledare Näringslivsforum
Åsa Axelsson, praktiksamordnare Skövde kommun
Helene Jern, Samverkanskoordinator Högskolan i Skövde
Susanne Yngve, Industriell utvecklare IDC
Mikael Hultberg, Enhetschef Yrkeshögskolan Skövde
Håkan Lindell, HR-chef Gamesys
Louise Hallberg, Näringslivsutvecklare Skövde kommun

Styrelsen

Ordförande

Åsa Carlberg Business & People By Carlberg

Tel: 070 - 224 81 21

E-post: asa@bycarlberg.se

Vice ordförande

Peter Persson Ferrocon AB

Kavelbrovägen 12
541 26 Skövde

Tel: 0708-59 39 82

E-post: peter@ferrocon.se

Ledamöter

Bengt Davidsson

Tel: 070 - 520 05 12

E-post: info@bengtdavidsson.se

Linnea Eklund Lorentzon Eklunds Bildelslager AB

Våmb Larsgården
541 33 Skövde

Tel:

E-post: linnea@eklunds.se

Joakim Furhoff Loringa Egendom

541 93 Skövde

Tel: 0705-43 45 27

E-post: info@loringa.se

Philip Malek Bahnhof Collaborative Workspace AB

Stationsgatan 7-9
541 30 Skövde

Tel: 0736-97 77 36

E-post: philip@bahnhofcowork.se

Jerker Wetterteg Volvo Cars

Tel:

E-post: jerker.wetterteg@volvocars.com

Adjungerade

Richard Andersson Högskolan i Skövde

Högskolevägen, Box 408, 541 28 Skövde

Tel: 0500 - 44 82 66

E-post: richard.andersson@his.se

Martina Fogelberg Ledare för Näringslivsforum

Box 133
541 23 Skövde

Tel: 0708-44 74 64

E-post: info@nlfskovde.se

Ramona Nilsson Näringslivschef Skövde Kommun

541 83 Skövde

Tel: 070-295 30 82

E-post: ramona.nilsson@skovde.se

Gustaf Wikblom Science Park Skövde

Kanikegränd 3B
541 23 Skövde

Tel: 0767-12 20 22

E-post: gustaf.wikblom@scienceparkskovde.se

Valberedning

Bodil Sörman (sammankallande) Svedjekonsult AB

541 52 Skövde

Tel: 0733-68 13 00

E-post:

Christina Helenius Swedbank Skaraborg

Mariestadsvägen 3c
54128 Skövde

Tel: 0705-27 31 02

E-post: christina.helenius@swedbank.se

Ingi Jonasson Aptic

Kanikegränd 3B
541 23 Skövde

Tel: 0703 49 04 48

E-post: ingi@asitis.se

David Seiving Länsförsäkringar Skaraborg

Box 600
541 29 Skövde

Tel: 0708-71 70 51

E-post: dse@lrf.se

Dokument

Nedladdningsbara PDFer