Bli en del av Skövdes största och viktigaste näringslivs­nätverk

Bli medlem nu

Covid-19

Vi följer utvecklingen av Coronapandemin noga och erbjuder våra medlemmar digitala aktiviteter tills dess att rådande situation förändras till det bättre. Vi kommer fortsätta skapa nätverkande aktiviteter och arbeta för ett företagsklimat i Skövde i Svensk toppklass. Just nu får vi göra det på nya, digitala sätt, men arbetet för vårt lokala företagsklimat och våra medlemmars medlemsnytta fortsätter.

För uppdaterad information om vad som görs för insatser kopplat till Covid-19 finns en samlad bild på Skövde kommuns hemsida.

Har du frågor eller behöver stöd om vem du ska kontakta, hör av dig till oss. Vi vill fortsatt ha en regelbunden dialog för att möta den rådande situationen på bästa sätt.

Ta hand om varandra, tillsammans är vi starka!

 

 

Att verka för ett företags­klimat i svensk topp­klass

Grunden till framgång som vi ser det, är samverkan. Sedan länge för Näringslivs­forum (NLF) en aktiv dialog med företag, näringslivs­organisationer, myndig­heter och besluts­fattare i Skövde kommun.

Styrkan bor i samverkan – tillsammans kan vi påverka!

Läs mer hur vi jobbar och kan hjälpa dig

Kontakta oss eller fyll i detta formulär om du vill veta mer

Jag vill bli medlem!

Våra arbetsgrupper

Att verka för ett företags­klimat i svensk topp­klass

Läs mer om hur vi jobbar och kan hjälpa dig

Våra medlemmar

Våra medlemmar

Bli medlem

Just nu

2021-01-12

Ny verksamhetsledare på Näringslivsforum

Från den 1 februari tillträder jag som ny verksamhetsledare för Näringslivsforum.

Jag vill tacka styrelsen för förtroendet och ser fram emot att jobba vidare på det fina arbete som Emil har gjort. Det ska bli riktigt roligt att få träffa er medlemmar och höra vilka aktiviteter och frågor ni vill att Näringslivsforum ska jobba med framöver.

2021-01-11

Viktiga frågor för Näringslivsforum

Välkommen 2021, ett år vi alla hoppas och tror kommer bli betydligt bättre än 2020. Vi ser fram emot att på sikt börja mötas fysiskt igen, nätverka och inleda nya samarbeten. I dagsläget får vi dock utgå ifrån att det under första halvan av 2021 kommer vara begränsade möjligheter att mötas fysiskt i större sammanhang.

2021-01-11

Det lokala företagsklimatsarbetet!

Nu är Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet utskickad! ✉️

Tillsammans med Skövde kommun har vi som gemensamt mål att nå topp 30 bland Sveriges 290 kommuner vad gäller det lokala företagsklimatet. Syftet med enkäten är att visa vart det är bäst att starta och driva företag och vårt främsta mål är att det ska vara i Skövde & Skaraborg!

25 feb

2020-11-02

Digital nätverksträff - Tema Innovation

Välkommen att delta på nätverksträff med tema Innovation. 

På eventet deltar Volvo Cars, Next Skövde, Wincent Marketing, InExchange samt Länsförsäkringar Skaraborg som alla deltagit i projektet "Det Innovativa Sverige". Efter att vi tittat tillbaka på projektet får ni även ta del av spännande föredrag från Science Park Skövde.

Plats: Digitalt via Teams

Tid: 25 feb, kl 09:00 – 10:00

18 mar

2020-11-02

Näringslivsforums årsstämma 2021

Välkommen på Näringslivsforums årsstämma 2021!

På grund av den pågående pandemin kommer årets årsstämma ske digitalt via Teams. Material kommer mailas ut till er medlemmar inför mötet och eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 28/2 2021. Dessa mailas till info@nlfskovde.se.

Plats: Digitalt via Teams

Tid: 18 mar, kl 12:30 – 13:30

Kalender