Bli en del av Skövdes största och viktigaste näringslivs­nätverk

Bli medlem nu

Covid-19

Uppdatering 2020-11-16:

Vi på Näringslivsforum väljer att på grund av utvecklingen av Covid-19 ställa in våra fysiska möten och aktiviteter tills vidare. Vi följer utvecklingen noga och gör vad vi kan för att minimera smittspridningen. Vi och andra aktörer erbjuder digitala aktiviteter som vi samlar och förmedlar till våra medlemmar.

För uppdaterad information om vad som görs för insatser kopplat till Covid-19 finns en samlad bild på Skövde kommuns hemsida där informationen uppdateras löpande. 

Har du frågor eller behöver stöd om vem du ska kontakta, hör av dig till oss. Vi vill fortsatt ha en regelbunden dialog för att möta den rådande situationen på bästa sätt.

Ta hand om varandra, tillsammans är vi starka!

 

 

Att verka för ett företags­klimat i svensk topp­klass

Grunden till framgång som vi ser det, är samverkan. Sedan länge för Näringslivs­forum (NLF) en aktiv dialog med företag, näringslivs­organisationer, myndig­heter och besluts­fattare i Skövde kommun.

Styrkan bor i samverkan – tillsammans kan vi påverka!

Läs mer hur vi jobbar och kan hjälpa dig

Kontakta oss eller fyll i detta formulär om du vill veta mer

Jag vill bli medlem!

Våra arbetsgrupper

Att verka för ett företags­klimat i svensk topp­klass

Läs mer om hur vi jobbar och kan hjälpa dig

Våra medlemmar

Våra medlemmar

Bli medlem

Just nu

2020-03-03

Rekrytering - vi söker ny verksamhetsledare!

Driven ledare med stor passion och stort eget driv för att utveckla näringslivet i Skövde!

Vår verksamhetsledare Emil Larsson kommer gå vidare för nya utmaningar och vi söker nu därför efter hans ersättare.

3 dec

2020-03-29

Välkommen på årets digitala näringslivsgala!

Välkommen på årets digitala näringslivsgala som Skövde kommun och Företagarna bjuder in till!

I år firar vi att galan genomförs för tjugonde gången. Med anledning av det rådande coronaläget kommer galan att sändas digitalt. Under kvällen kommer priser delas ut och vi på Näringslivsforum kommer dela ut våra priser "Näringslivsforums pris" samt "Landsbygdsnäringspriset".

Plats: https://skovde.se/naringslivsgala

Tid: 3 dec, kl 19:00 – 20:30

8 dec

2020-03-29

Välkommen på digital skattefrukost med PwC!

Välkommen till detta digitala event där vi går igenom aktuella skattefrågor inför årsskiftet med PwC Skaraborgs skatterådgivare Nathalie Hellström och Madelene Vilhelmsdotter.
Vad behöver fåmansföretagare tänka på inför årsskiftet?
Vilka skatteförslag påverkar dig som företagare mest utifrån kommande höstbudget?

Plats: Digitalt via Teams

Tid: 8 dec, kl 08:00 – 09:00

15 jan

2020-11-02

Välkommen på nätverksfrukost på restaurang Sällskapet!

Välkomna till nätverksfrukost på restaurang Sällskapet!

Eventets upplägg kan komma att ändras utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi följer utvecklingen noga och säkerställer närmare hur det ser ut.

Plats: Restaurang Sällskapet

Tid: 15 jan, kl 08:00 – 09:30

21 jan

2020-11-02

Save the date! Nätverksträff - Tema Innovation

Välkommen att delta på nätverksträff med tema Innovation. 

Eventets upplägg kan komma att ändras utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi följer utvecklingen noga och säkerställer närmare hur det ser ut.

Plats: Återkommer

Tid: 21 jan, kl 07:30 – 09:30

2 feb

2020-11-02

Välkomna på nätverksfika!

Välkomna till nätverksfika!

Välkommen att nätverka, få en rundtur och presentation av Holmgrens Bil samt ta del av tre andra företagspresentationer. Tillsammans diskuterar vi vad våra olika företag har för utmaningar, möjligheter och önskar för samarbeten. Låt oss utveckla det lokala företagsklimatet och skapa nya samarbeten, lokalt!

Plats: Holmgrens Bil Skövde

Tid: 2 feb, kl 14:15 – 16:00

25 feb

2020-11-02

Save the date! Nätverksfrukost - tema Miljö & Hållbarhet!

Välkommen på nätverksfrukost hos Input Interiör där vi ska prata miljö & hållbarhet!

Tillsammans med våra medlemsföretag Input Interiör samt NCC bjuder vi in er till en nätverksfrukost.

Välkomna!

Eventet kan komma att förändras utifrån utvecklingen av Covid-19.

Plats: Input Interiör Skövde

Tid: 25 feb, kl 07:30 – 09:00

18 mar

2020-11-02

Save the date - Näringslivsforums årsstämma 2021

Välkommen på Näringslivsforums årsstämma 2021!

I god tid inför årsstämman kommer handlingar att ta del av finnas upplagda på vår hemsida och eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 28/2 2021. Dessa mailas till info@nlfskovde.se eller till vår verksamhetsledare 0708-44 74 64. 

Plats: Återkommer

Tid: 18 mar, kl 11:30 – 13:30

Kalender