Bli en del av Skövdes största och viktigaste näringslivs­nätverk

Bli medlem nu

Att verka för ett företags­klimat i svensk topp­klass

Grunden till framgång som vi ser det, är samverkan. Sedan länge för Näringslivs­forum (NLF) en aktiv dialog med företag, näringslivs­organisationer, myndig­heter och besluts­fattare i Skövde kommun.

Styrkan bor i samverkan – tillsammans kan vi påverka!

Läs mer hur vi jobbar och kan hjälpa dig

Kontakta oss eller fyll i detta formulär om du vill veta mer

Jag vill bli medlem!

Våra arbetsgrupper

Att verka för ett företags­klimat i svensk topp­klass

Läs mer om hur vi jobbar och kan hjälpa dig

Våra medlemmar

Våra medlemmar

Bli medlem

Just nu

23 jun

2021-06-11

Walk&Talk!

Välkomna till promenix med kaffe! 

Vi samlas vid utkiksplatsen, delar in oss i mindre grupper och går en sväng samtidigt som vi diskuterar utifrån punkterna nedan. Syftet är att knyta kontakter och få nya perspektiv in i din verksamhet. Vi avlsutar sedan med lite kaffe. 

Plats: Billingen

Tid: 23 jun, kl 07:30 – 08:30

15 jun

2021-05-26

Framtidens teknik!

Välkommen till informationsträff!

Under den här halvtimmen kommer vi att få höra Telia berätta om hur deras installation av 5G påverkar våra företag. Skövde är den första staden i Sverige där hela mobilnätet uppgraderats till 5G på en gång och med 5G ökar möjligheterna för säkrare, effektivare och mer hållbara lösningar inom en rad viktiga industrier och samhällsfunktioner.

Plats: Teams

Tid: 15 jun, kl 09:00 – 09:40

8 jun

2021-05-26

Sändning med tema Företagsklimat!

Näringslivsforum bjuder in till sändning med tema företagsklimat tillsammans med Skövde kommun! 

Plats: Digitalt

Tid: 8 jun, kl 10:00 – 11:00

2021-06-04

Från fysiska event till att producera sändningar

Från sprit till handsprit, fysiskt till digitalt, restaurangbesök till take-away. Många företag har behövt tänka om och Rickstrand & Co är en av dem. De går från renodlat eventbolag till produktionsbolag! 

2021-06-02

Skövdes nya platsvarumärke!

För nästan ett år sedan togs beslut om att skapa ett nytt platsvarumärke för Skövde. Malin Sandegren (näringslivsenheten Skövde kommun), Charlotte Backman (NEXT Skövde) och Linda Frank (kommunikatör, Skövde kommun) fick då i uppgift att undersöka vad Skövde står för. Men vad är ett platsvarumärke och vad ska företagarna ha för nytta av det? Malin svarar!   

7 sep

2021-06-10

Kompetensförsörjning i kommunen!

Louise Hallberg, Talangattraktion, Skövde kommuns näringslivsenhet, informerar om TAM-programmet som hon varit med och initierat. 

Plats: Digitalt eller fysiskt

Tid: 7 sep, kl 07:30 – 09:00

Kalender