Detta händer

23 aug

2022-06-15

Näringslivsdebatt

Plats: Insikten, Science Park Skövde

Tid: 23 aug, kl 18:00

Näringslivsforum, Fastighetsägarna, Svenskt Näringsliv och Företagarna går samman och bjuder in till en debatt om näringslivsfrågor om det lokala företagsklimatet i Skövde.  

Ett välfungerande näringslivsklimat är viktigt för att företagen ska kunna växa, anställa fler och på sikt bidra till utvecklingen av Skövde. Därför sätter vi tillsammans särskilt fokus på näringslivsfrågorna i valrörelsen och arrangerar en politisk debatt för att diskutera stadens utmaningar och vilka visioner respektive parti har för företagsklimatet nästa mandatperiod.  

När: 23 augusti kl 18:00
Plats: Insikten, Portalen Science Park
Inbjudna: Medlemmar i Näringslivsforum, Fastighetsägarna, Svenskt Näringsliv och Företagarna 
Anmälan: Via https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/434351417546425C417540?fbclid=IwAR1ky0IWcbaOlKcwOpc9vkX2ROcMDY_ZlMt4e3vZlQvlOaCBCAokVcsxa2g 
Kostnad: Ingen kostnad, vi bjuder på enklare mat och dryck!

Anmäl dig senast den 18 augusti. 

Välkommen!

Kostnad

Ingen kostnad, vi bjuder på enklare mat och dryck!

Frågor

info@nlfskovde.se

Anmälan

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/434351417546425C4175...

Filer