Näringslivsforum Skövde
jan
25

Årets första frukostmöte

Tid: 25 jan 2018, kl 07:30–08:30

Plats: GSP/Portalen/Insikten

Arrangör: Näringslivsforum Skövde, Näringslivssamverkan och Skövde kommun

Välkomna till årets första frukostmöte:

Denna gång får ni lyssna till:
Kommunens Näringslivsenhet (Ramona Nilsson, Näringslivsenheten)
Ramona kommer att informera om aktuella frågor

Kompetensförsörjningen i Skövdes näringsliv.(Johan Strömberg, Skövde kommun)
Modellen är ett samarbete mellan Skövde kommun och Arbetsförmedlingen som, i korthet, innebär att Skövde kommun står för en lönekostnad i max 3 månader för en deltagare som ”praktiserar” under denna tid ute på ett företag. I nuläget handlar det främst om nyanlända då det är här arbetslösheten är hög och denna målgrupp utgör den arbetskraftsreserv som behöver ut på arbetsmarknaden. Vi har startat upp med modellen inom byggbranschen (bl.a. Erlandssons Bygg) där ett tiotal deltagare varit ute på en byggarbetsplats under 3 månader med mycket goda resultat. Efter årsskiftet ska vi starta upp inom industrin där Volvo cars är först ut i ett första projekt.

Styr Dirigenten Energibesparing i Fastigheter. (Arne Lorentzon, Lorentzon Styr)
Styrdirigenten styr inte bara fastighetens olika apparater utan får dem att fungera tillsammans i ett gemensamt system
www.lorentzonsstyr.se 

Kostnad

Ingen, vi står för frukost

Arrangör

Näringslivsforum

Frågor

info@nlfskovde.se

Anmälan

Senast kl 1200 den 23 januari till info@nlfskovde.se