Näringslivsforum Skövde
apr
11

Elev i dag, arbetskollega i framtiden?

Tid: 11 apr 2019, kl 07:30–09:30

Plats: Sessionssalen i Stadshuset, plan 5.

Arrangör: Näringslivsforum Skövde och Skövde kommun

Näringslivenheten tillsammans med nyckelaktörer från förskolan/skolan bjuder härmed in till ett första möte med fokus att stärka samarbetet mellan förskolan/skolan och näringslivet i Skövde.

Under morgonen kommer vi att presentera enhetschefer, studie- och yrkesvägledare samt ”praktikverktyget”. Med oss finns Näringslivsforum som tillsammans med Näringslivsenheten på Skövde kommun kommer att förmedla hur Sektor barn och utbildnings enheter arbetar med entreprenöriella förmågor och hur barn och elever förbereds inför ett kommande arbetsliv.  Hur kan förskola/skola och arbetsliv tillsammans arbeta proaktivt?

I Skövde kommuns vision 2025 står att våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass. Vi ska arbeta för utbildningsmöjligheter som svarar upp mot kraven från kunskapsintensiva företag och organisationer, för att skapa förutsättningar för ett varierat och blomstrande näringsliv.

I handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat är kommunstyrelsen mål att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion. Kompetensförsörjning och nyföretagsamhet är några prioriterade områden. Näringslivet behöver kompetens och skolorna behöver praoplatser. Målet är att hitta en hållbar arbetsmodell för att öka kontaktytorna mellan Sektor barn och utbildnings enheter och företagen. En ökad samverkan mellan förskola/skola och arbetsliv kan leda till att eleverna gör mer välgrundade val till yrke och utbildning som tillgodoser arbetslivets kompetensförsörjningsbehov.

Kostnad

Kostnadsfritt. Vi bjuder på frukost.

Arrangör

Frukostmötet arrangeras av Skövde kommun med stöd av Näringslivsforum.

Frågor

Vid frågor vänligen kontakta Louise Samulesson, Näringslivsenheten Skövde kommun: till louise.samuelsson@skovde.se

Anmälan

Anmäl dig senast 5 april till louise.samuelsson@skovde.se

Glöm inte att uppge eventuella allergier eller avvikande kost.