Näringslivsforum Skövde
sep
30

ForskarFredag-frukost

Tid: 30 sep 2022, kl 07:30–09:00

Plats: ASSAR/Balthazar

Arrangör: Näringslivsforum Skövde, Högskolan i Skövde, ASSAR Industrial Innovation Arena och Balthazar Science Center

Välkommen till en gemensam nätverksfrukost där entreprenörer och näringslivsaktörer får träffa Högskolans forskare. Ett event med inspiration från forskningen och framtidsspaning!

Agenda
07:30 - Vi bjuder på frukost!
07:50 - Välkomna önskar Näringslivsforum, Högskolan i Skövde & Balthazar Science Center
08:00 - Informationssäkerhet, Rose-Mharie Åhlfeldt 
08:20 - Cybersäkerhet, Marchus Nohlberg
08:40 - Användarbeteende, Joakim Kävrestad
08:00 - Avslut 

Under morgonen får ni träffa

  • Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi. Rose-Mharie undervisar och forskar inom områdena informationssäkerhet och dataskydd. Genom ett systematiskt arbete med informationssäkerhet kan organisationer öka kvaliteten i och förtroendet för sin verksamhet. Ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete blir därför en förutsättning för att uppnå verksamhetens mål.

  • Marcus Nohlberg, docent i cybersäkerhet. Marcus forskar om hur digitala angrepp som riktas mot människor sker, hur vi kan skydda oss och hur vi kan förbättra medvetenheten i våra organisationer. Människan utvecklas inte i närheten av lika snabbt som tekniken och blir allt oftare mål för angrepp. I denna presentation förklarar Marcus Nohlberg hur vi kan jobba smartare med Informationssäkerhet för att få bättre resultat och dessutom ha lite roligare på jobbet.

  • Joakim Kävrestad, adjunkt i informationsteknologi. Han forskar och undervisar i cybersäkerhet med fokus på användarbeteende. Det inkluderar främst vilka hot som användare kan utsättas för och hur de kan undvikas. Med eye tracking följer man användarens ögon och ser i relatid vart användaren tittar och hur länge. Med denna teknik kan man dels identifiera vilken information användaren lägger märke till, och när användaren har svårt att veta hur hen ska navigera. I denna presentation visar Joakim hur eye tracking har använts för att utvärdera säkerhetsinformaiton och hur eye tracking kan användas för att utvärdera olika gränssnitt.

 
Välkomna!

Anmälan här: https://events.magnetevents.com/Event/forskarfredag-frukost-48943/

Kostnad

Ingen, vi bjuder på frukost!

Frågor

info@nlfskovde.se

Anmälan

Via IDCs hemsida: https://events.magnetevents.com/Event/forskarfredag-frukost-48943/