Näringslivsforum Skövde
mar
16

Försvarsmakten i tillväxt

Tid: 16 mar 2023, kl 07:30–09:00

Plats: Soldathemmet, Pansarvägen 2, Skövde

Arrangör: Näringslivsforum Skövde

Frukostträff tema försvarsmaktens tillväxt
2020 togs beslut om att Försvarsmakten ska rustas upp och de befinner sig nu i den mest omfattande tillväxtfasen sedan andra världskriget. Antalet värnpliktiga ska fördubblas och garnisonen kommer inom en 5-årsperiod närma sig 1000 personer. Vad innebär egentligen detta för Skövde? Den här frukostträffen gästas vi av Pär Gerhardsson, Överstelöjtnant och Ställföreträdande regementschef på Skövde garnison samt Daniel Lindh, regionchef Fortifikationsverket.

Program
07:30 Kaffe och macka serveras
08:00 Välkomna
08:10 Daniel Lindh - Fortifikationsverkets roll som statens ägarföreträdare
08:20 Pär Gerhardsson- Historik, Skövde garnison idag, Försvarsbeslut 2020, Vad innebär tillväxten för oss?
08:50 Frågor/diskussion


Välkomna!