Näringslivsforum Skövde
maj
5

Nätverksfrukost flera sätt att samverka - skola/arbetsliv!

Tid: 5 maj 2022, kl 07:30–09:00

Plats: Batlhazar Science Center

Arrangör: Näringslivsforum Skövde

Välkommen på gemensam frukost för näringslivet och skolrepresentanter!

Tema: Flera sätt att samverka - skola/arbetsliv!
Tid: 5 maj, kl 07:30 - 10:00
Plats: Balthazar Science Center, Kavelbrovägen 2B, 541 36 Skövde
Anmälan: Via formuläret nedan
Kostnad: Ingen kostnad, vi bjuder på frukost 07:30 - 08:00

Vi ska under den här morgonen få träffa Anna Meneses Andersson som är enhetschef för barn- och elevhälsa som ska presentera SSA-samarbetet, PRAO samt projektet Samhällsdetektiver som de gör tillsammans med Ung Företagsamhet. Därefter ska vi få lyssna på Volvo och Ottossons Golv som båda tagit emot praktikanter i sina verksamheter. Vilka goda effekter har de sett av att möta framtidens kollegor och vilka tips vill de skicka med till andra?

Syftet med frukosten är att fortsätta det fina samarbetet för att öka möjligheterna att låta näringslivet och skolan närma sig varandra. Vi står idag inför stora utmaningar med kompetensförsörjning och inom flera branscher väntas behoven vara mycket stora. Att möta detta med att tidigt introducera näringslivet till våra framtida kollegor är en av möjligheterna. Att fortsätta skapa naturliga kontaktvägar och ge skolan näringslivets perspektiv på behov och utmaningar.

I handlingsplanen för ett förbättrat företagsklimat i Skövde kommun är kommunstyrelsen mål att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion. Kompetensförsörjning och nyföretagsamhet är några prioriterade områden. Näringslivet behöver kompetens och skolorna behöver praoplatser. Målet är att hitta en hållbar arbetsmodell för att öka kontaktytorna mellan Sektor barn och utbildningsenheter och företagen. En ökad samverkan mellan förskola/skola och arbetsliv kan leda till att eleverna gör mer välgrundade val till yrke och utbildning som tillgodoser arbetslivets kompetensförsörjningsbehov.

08:00 Välkomna till Balthazar – Martina Fogelberg/NLF, Magnus Elmshorn/Balthazar, Martina Söderhielm/Balthazar
08:05 SSA-samarbetet - Anna Meneses Andersson
08:10 Praktiskt tillvägagångssätt/Praktikverktyget - Anna Meneses Andersson
08:20 UF – Hanna Hjalmarsson Borén08:35 Ottossons Golv – Elin Bergström
08:45 Volvo – Moa Strömberg Rydqvist 
08:55 Avslut

Välkomna!

Frågor

info@nlfskovde.se

Anmälan

Via formuläret nedan