Näringslivsforum Skövde
okt
28

Nätverksträff tema exjobb

Tid: 28 okt 2022, kl 07:30–09:00

Plats: Lokal: Business Lounge, Hus: Växthuset, Science Park Skövde

Arrangör: Näringslivsforum Skövde

Har du ett dilemma på företaget som du vill ta tag i men har inte tid själv? Då kan det vara föremål för ett exjobbsarbete!

Vi kommer under den här frukosten att få träffa två företagsrepresentanter och två före detta studenter som gjort exjobb hos Distancify och Cejn vilket senare lett till anställning hos de respektive företagen. Vad ser man för fördelar med att ta emot studenter? Har exjobben lett till att man kunnat utveckla eller effektivisera delar av verksamheten? Vilken betydelse har kopplingen mellan student-näringsliv för respeltive parter?

Syftet under morgonen är att ni ska få inspiration och insikt i hur ni kan gå tillväga om ni är intresserade av få kontakt med framtidens medarbetare!

Agenda  
7.30-8.00 Frukost 
8.00-8.05 Välkomna önskar Näringslivsforum, Skövde kommun, Högskolan och Studenkåren
8.05-8.15 Richard Andersson, HiS – Hur funkar det att ta emot en student och vart kan man vända sig om man behöver hjälp? 
8.15-8.30 Rebecca Åblad & Victoria Hjalmarsson, Distancify 
8.30-8.45 Marcus Ronnheim & Niels Harmsen, Cejn 
8:45-8.55 Frågor
8.55-9.00 Avslut

Välkomna!

Om exjobbsarbete
Genom att ta emot studenter får ditt företag hjälp med kvalificerad problemlösning samtidigt som studenterna får möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i verkligheten. Samarbetet kan även leda till att du hittar din framtida medarbetare! Med den här frukostträffen vill vi inspirera er företagare till att uttnyttja den kompetens som finns via akademin. Kanske får du en ny infallsvinkel på ett problem eller effektiviserar din produkt/tjänst? Exempel på examensarbete kan vara undersökningar innehållande enkäter, intervjuer, produktutveckling, observationer eller experiment. Syftet med en examensuppsats är att förmedla relevant och välstrukturerad information inom ett avgränsat område.