Näringslivsforum Skövde
okt
3

PwC bjuder in till: Träffas du av det nya hållbarhetsdirektivet? - Då är detta en lunch du inte vill missa

Tid: 3 okt, kl 11:00–13:30

Plats: Bahnhof Skövde

Arrangör: PwC

Extern länk till evenemang: https://event.pwc.se/traffasdusomagarecfostyrelsele

CSRD är ett nytt EU-direktiv som ingå i EU:s Green Deal som syftar till att säkra en hållbar omställning och skapa bästa förutsättningar för att EU skall klara sina målsättningar om netto nollutsläpp 2050. Välkommen till vårt lunchseminarium där vi går igenom de nya direktiven.

CSRD är ett regelverk för rapportering som syftar till att säkra transparens kring hållbarhet. Vidare kravställer CSRD viss information som tidigare varit frivillig. Genom att höja kraven på kvalitet på hållbarhetsrapportering till samma nivå som finansiell rapportering minskar risker för green eller social washing. Genom CSRD kopplas också ESG tydligare till bolagens affärsmodell och strategi samt ökar kraven betydligt på data och kvalitativ information genom en ny EU-standard för hållbarhetsredovisning (ESRS). Hållbarhetsredovisningen ska ingå i förvaltningsberättelsen och det ställs krav på extern granskning.

Direktivet innebär dessutom att fler bolag ska hållbarhetsrapportera. När direktivet är fullt implementerat (räkenskapsåret 2026) kommer fler än 50 000 företag inom EU att omfattas av CSRD varav ca 4 100 svenska bolag. Olika företag träffas vid olika tidpunkter enligt nedan översikt;

1 januari 2024 (rapportering 2025) för företag/koncerner som är stora*, är av allmänt intresse. (PIE) och med över 500 anställda.

1 januari 2025 (rapportering 2026) för stora företag/koncerner.

1 januari 2026 (rapportering 2027) för små och medelstora företag noterade på reglerad marknadsplats samt små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag

Vi hoppas du har möjlighet att komma!

Vid frågor kontakta elina.madsen@pwc.com Lunchseminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch. Kom ihåg att ange ev allergier i anmälan. Sista anmälningsdag är 25 september.

Varmt välkommen önskar PwC i Skaraborg

* Stort bolag/koncern = bolag som har 2 av 3 följande nyckeltal: 350 msek omsättning, 175 msek balansomslutning, 250 st anställda.