Näringslivsforum Skövde

2020-01-09

Årets enkät för företagsklimatet har nu skickats ut!

I veckan skickades Svenskt Näringslivs enkät gällande företagsklimatet ut till våra företag i Skövde. Tillsammans jobbar vi för en kontinuerlig förbättring av vårt företagsklimat med det gemensamma målet att nå topp 30 på rankingen.

Kompetensförsörjning, förenklade processer och förbättrade attityder har varit viktiga faktorer för ett förbättrat företagsklimat och utifrån den handlingsplan som Skövde kommun tagit fram och som NLF varit referensgrupp till, har vi tillsammans genomfört ett gott arbete vars resultat genererat positiv effekt.

Förbättringsarbete är dynamiskt och för att kunna fortsätta det goda arbetet är medlemsföretagens svar viktiga. Har du fått enkäten? ta då möjligheten att tycka till och på så sätt bidra till det gemensamma arbetet om ett näringsliv i Svensk toppklass!

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/foretagarenkaten-uppdateras_759116.html