Näringslivsforum Skövde

2021-01-11

Det lokala företagsklimatsarbetet!

Nu är Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet utskickad! ✉️

Tillsammans med Skövde kommun har vi som gemensamt mål att nå topp 30 bland Sveriges 290 kommuner vad gäller det lokala företagsklimatet. Syftet med enkäten är att visa vart det är bäst att starta och driva företag och vårt främsta mål är att det ska vara i Skövde & Skaraborg!

Får du enkäten, glöm inte svara, dessa värden hjälper oss i vårt fortsatta arbete för det lokala företagsklimatet.

Vid senaste enkätundersökningen placerades Skövde på plats 60 (2019 plats 61). De svarande företagen ansåg att de fem mest prioriterade områden för kommunen för att förbättra företagsklimatet var:

- Förbättrad lokal infrastruktur (46%)
- Fler bostäder (42%)
- Snabbare handläggning (34,5%)
- Minskat brottslighet och en ökad trygghet (34%)
- Bättre dialog mellan kommunen och företagen (32%)

Punkter som förbättades sig var bland annat tillgång till arbetskraft med relevant kompetens & tjänstemäns attityder till företagande.

Näringslivsforum har tillsammans med Skövde kommun undertecknat en överenskommelse om samverkan som fortsätter även under 2021. Denna samverkan innebär samverkan i ärenden, frågor eller projekt som är av inresse för näringslivet. Främst på den gemensamma agendan står långsiktiga framtidsfrågor för ett bättre företagsklimat med fem prioriterade fokusområden:

- Kompetensförsörjning och matchning
- Kommunikationer
- Företagsklimat
- Boende
- Lokal stolthet - Skövdes varumärke - Skövdeandan

Inom ramen för denna samverkan träffas Näringslivsforums styrelse samt Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och Näringslivsforum och Skövde kommun har en regelbunden dialog där man är representerade i gemensamma arbetsgrupper och projekt.

Näringslivsforum gör regelbundet medlemsbesök hos våra medlemmar för att säkerställa att vi arbetar med rätt frågor och bidrar till att vara den sammankallande länken mellan näringsliv, kommun, Högskola och andra viktiga aktörer för det lokala företagsklimatet. Under dessa medlemsbesök upprättas en systematisk medlemsundersökning med frågorna "Vad ska NLF göra för att påverka företagsklimatet positivt?" och "Vad är medlemsnytta för er?". Svaren som våra tillfrågade medlemmar hittills svarat finns uppladdade här nedan under "filer".

Vi initierar möten mellan medlemmar och upprättar gärna en projektorienterad arbetsgrupp vid behov och intresse från våra medlemmar och under 2021 kommer vi även arbeta vidare med våra arbetsgrupper inom områdena kompetensförsörjning, bygg- och etablering, landsbygdsnärings samt tillverkande industri.

Har du som medlem förslag på viktiga områden, någon fråga du/ni anser är viktig eller vill skapa fler lokala samarbeten? Tveka inte att kontakta oss!

Filer

vad_ska_nlf_gora_for_att_paverka_foretagsklimatet_positivt.png vad_ska_nlf_gora_for_att_skapa_medlemsnytta.png