Näringslivsforum Skövde

2018-02-23

Digitalisering

Arbetsgrupp – Digitalisering
Ca 46 % av dagens jobb kommer ersättas av digital teknik och nya affärsmodeller inom en snar framtid! För många är det svårt att realisera digitaliseringen till sin egen organisation eller företag

”Det har ju fungerat så här i flera år med framgång…”.

För att hjälpa våra medlemmar kring detta område har vi skapat en arbetsgrupp – Digitalisering, som kommer att ledas av Fredrik Blad, styrelsemedlem i NLF Skövde. Fredrik har över 20 års erfarenhet från IT-branschen och förändringsledning.

Digitalisering handlar främst om automatisering, nya affärsmodeller och global marknad. Med dagens teknik och vad som kommer komma inom AI, VR, AR, IoT kommer ALLA affärsmodeller att förändras, både kring tillverkning, tjänster och försäljning. Idag pratar man om ”pay-when-you-use” vilket måste anammas in i alla organisationer och företag. Vidare växer marknaden och alla blir en global spelare men man utsätts samtidigt för konkurrens och kopiering av produkter och tjänster vilket innebär prispress.

Inom snar framtid köper man inte sin bil eller båt, man köper en tjänst när man vill nyttja den. En gräsklippare kanske servar ett helt villaområde mm. Delningsekonomin är här! I framtiden köper man inte möbler, man betalar när man använder. Allt låter surrealistiskt men detta kommer att ske på en väg eller annan.

Runda Bordet – Digitalisering berör ALLA
Som startskott kring området digitalisering bjuder NLF Skövde in till Runda Bordet-samtal. Det blir en kortare föreläsning om digitalisering och vad som komma skall för att sedan fortsättas i en diskussion där vi diskuterar nya affärsmodeller, automatisering, möjligheter med den nya tekniken mm. Vår förhoppning är att skapa förståelse och insikt kring digitalisering och väcka era tankar att detta handlar om överlevnad för företag över tid i en föränderlig värld.

Anmälan sker till moderatorn Fredrik Blad på: blad.fredrik@outlook.com

Datum
-          Måndag 5:e mars kl 15:00 – 17:00
-          Måndag 19:e mars kl 08:00 – 10:00

Plats
Gothia Science Park, Portalen/konferensrum Vänern/Vättern