Näringslivsforum Skövde

2019-05-16

Har du som medlem tankar och frågor kring omvandlingen av Mariesjö?

Skövde fortsätter att växa och nu inleds samrådsperioden för planprogrammet för Mariesjö.

Målet med omvandlingen av Mariesjö är en etappvis omvandling av om­rådet till en ny stadsdel med stadskvarter med blandat innehåll av bostäder, kontor och service samt ett kun­skapsstråk med lokaler för utbildning, forskning och teknikpark i anslutning till nuvarande Science Park Skövde och Högskolan i Skövde. Mariesjö skall bli en levande, tät stadsmiljö, med egen identitet, nya mötesplatser, friare arkitektur och högre hus.

Samrådsperioden innebär att alla kan du lämna synpunkter på förslaget till planprogram och den pågår mellan 13 maj – 28 juni. Vid två tillfällen, måndagen den 27 maj kl. 18 i Portalen, Science Park Skövde samt tisdagen den 4 juni kl. 18 i Växthuset, Science Park Skövde, hålls öppna samrådsmöten för allmänheten. Dit är alla välkomna för att höra mer om förslaget, ställa frågor och lämna synpunkter. Missa inte denna möjlighet!

Kan du inte närvara något av datumen? Ingen fara, vi på NLF finns på plats och kan föra våra medlemmars frågor och synpunkter vidare. Kontakta oss via mail eller telefon så ser vi till att göra din röst hörd.

För mer info om planprprogrammet, läs här: https://www.skovde.se/planprogrammariesjo