Näringslivsforum Skövde

2019-07-05

Näringslivsforum deltar på Almedalsveckan 2019

Näringslivsforum har under veckan befunnit sig på plats i Visby och Almedalsveckan, för att lyssna in och ta del av de Samhälls- och näringslivsfrågor, som toppar agendan i Sverige 2019.

I en enorm flora av seminarier och diskussionsforum där ämnen som AI, innovationsförmåga, internationell konkurrenskraft, samverkan, e-handel, cirkulär ekonomi, elektrifiering, livslångt lärande och den allt större klyftan mellan stad och landsbygd har dominerat, fanns några tydliga övergripande frågor.

Det är ingen tvekan om att hållbarhet, digitalisering, kompetensförsörjning och jämställdhet är de frågor vi behöver ta med oss in i såväl styrelserummen som det dagliga arbetet för att inte halka efter i tillväxten i en allt mer snabbrörlig värld. Och kanske viktigast av allt, insikten i att det inte är en ny revolution på gång, den är redan här och vi behöver vara mer anpassningsbara och mer agila än någonsin.

I augustis månadsbrev kommer Näringslivsforums medlemmar att få en mer utförlig summering och reflektion av Almedalen 2019 och vårt gemensamma arbete framåt för ett för en aktiv utveckling av näringslivet i Skövde och Skaraborg.

Till dess vill vi passa på att önska er en riktigt fin sommar!