Näringslivsforum Skövde

2021-03-22

Näringslivsforums årsstämma 2021

Nu finns protokoll upplagt för nedladdning under "filer".

Samtliga medlemmar i Näringslivsforum fick möjligheten att delta och totalt deltog 30 medlemmar på mötet. Ordförande för mötet var Claes Waxberg. Vi tackar för en toppeninsats!

Inför årsmötet fick valberedningen information om att följande ledamöter avslutar sina uppdrag: Jenny Johansson Hägg, Ulf Ahlén, Christina Helenius och Matilda Hoffstedt. Tack för ert fantastiska engagemang under dessa år! Jenny, Christina och Matilda har alla tre suttit med i Näringslivsforums kompetensförsörjningsgrupp. De har bidragit till många fantastiska beslut i vår samverkan mellan skola och näringsliv. Ulf Ahlén, med sin mångåriga kunskap inom diverse styrelser har bidragit till många strategiska beslut för vår förening. Återigen, stort tack för den klokskap ni bidragit med under dessa år!

Valberedningens förslag på nya ledamöter var:

- Linnea Eklund Lorentzon, Eklunds Bildelslager AB och

- Philip Malek, Bahnhof Collaborative Workspace AB

Dessa valdes och godkändes av stämman. Linnea kommer att kunna bidra med många nya perspektiv med sitt stora fokus på jämställdhet och mångfald. Philip ser fram emot att stärka företagarna i Skövde samt att positionera oss och göra oss starkare i Skaraborg. Vi ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår med er!

Vi vill också rikta ett stort tack till Ingemar Linusson (projektledare Mariesjöområdet) och Gustaf Wikblom (Science Park och Kreativa Hus) som utifrån sina respektive roller berättade om utvecklingen för Mariesjöområdet. Inom en 20-års period kommer vi kunna bevittna en helt ny levande stadsdel med nya mötesplaser. Där ska inte bara bostäder finnas, utan även kontor och service. En stor och spännande satsning som vi ser fram emot att få följa!

Vi tackar alla för ett väl genomfört möte!

Filer

protokoll_arsstamma-21_0.docx