Näringslivsforum Skövde

2018-04-26

Ordförandebrev

Näringslivsforum har haft årsmöte 23/3 2018. Jag blev vald till Näringslivsforums ordförande. Tack för förtroendet. Jag ska göra mitt bästa, tillsammans med övriga i styrelsen, ledaren för Näringslivsforum och er medlemmar så att vi som förening kan fortsätta att utvecklas. Vi har ett väl fungerande samarbete med ett flertal verksamheter som vi kommer att jobba hårt för att bibehålla och utveckla.

Att driva frågor i modiga och positiva riktningar är något jag trivs med och det är också en av mina styrkor, just därför är jag extra stolt över att få bli ordförande i Näringslivsforum i Skövde. Sedan jag blev invald i styrelsen har jag fått vara med i fina utvecklande dialoger med er medlemmar, kommun, politik och Högskolan i Skövde. När jag betraktar Skövdes och Skaraborgs näringsliv i min roll som retoriker upplever jag mig ha en god insikt i vilka utmaningar och möjligheter som finns.

Vi har sett fler nya företag växa fram och en arbetsmarknad som inom många områden skriker efter kompetens. Samarbetet är en grundförutsättning för att vi ska nå vårt mål – att hamna på topp 30 i Svenskt Näringslivs ranking år 2020. Det handlar såklart inte bara om en viss plats utan att rankingen säger något om att vi bor, trivs och driver våra företag i ett gott klimat. Den positiva attityden mot varandra är avgörande, se vad som kan förbättras och att alltid göra det med ett lösningsorienterat fokus.

Vi har flera spännande uppgifter att ta oss an under det kommande året. Enkätundersökningen som vi gjorde vid årsskiftet ger vägledning. Bland annat ska vi fortsätta den täta dialog vi inlett med Högskolan i Skövde. Också fortsatt samarbete med kommun och politik är en förutsättning för att våra företag ska få ett näringslivsklimat med goda förutsättningar för tillväxt.

Jag och vi i styrelsen ser gärna att ni medlemmar kommer med tankar och idéer om vilka frågor som vi ska arbeta med i föreningen. Ni är ju de bästa ambassadörer vi kan ha!

Inom snar framtid kommer vi att presentera vår nya ledare för Näringslivsforum, tjänsten kommer att utökas till 100 %, vilket ger personen än mer möjlighet att göra Näringslivsforum till en aktiv och närvarande del av näringslivets utveckling. Ledaren kommer att arbeta i olika utvecklingsprojekt för att skapa förutsättningar för er företagare i Skövde.

Jag önskar alla medlemmar, var och en, ett härligt och aktivt företagsår!

Väl mött!

Jonna Nyberg