Näringslivsforum Skövde

2022-05-17

Resultat uppföljning bygglovsprocessen

Idag träffades representanter från näringslivet och Skövde kommun för ett uppföljningsmöte kring optimering av bygglovsprocessen. Tidigare möte resulterade i att:

  • Skövde kommun ska se över rutinerna kring avslag på bygglov. De som får avslag blir en tid framöver uppringda för att säkerställa att alla parter förstått.

  •  De ska också se över om de kan hitta något mönster i ärenden som behöver komplettering. Är det möjligtvis brist på - eller otydlig information som ger upphov till att många behöver komplettera sina ärenden? Komplettering av ärenden är tidskrävande för samtliga inblandade och det vill vi såklart undvika.

  • Näringslivsforum i Skövde ska via sina medlemmar undersöka förbättringsåtgärder för de nuvarande e-tjänsterna. För visst är det bra när man enkelt kan upprätta ärenden, under dygnets alla timmar? Mindre jobb för alla parter.

Detta har mynnat ut i att Skövde kommun har kontaktat över 100 företag i sin undersökning och resultatet visar att större delen är nöjda vad gäller både samarbete, information, bemötande och nöjdhet.

Klicka på filen nedan för att se mer!

Filer

presentation_undersokning_bemotande_bygglov.pptx