Näringslivsforum Skövde

2021-06-02

Skövdes nya platsvarumärke!

För nästan ett år sedan togs beslut om att skapa ett nytt platsvarumärke för Skövde. Malin Sandegren (näringslivsenheten Skövde kommun), Charlotte Backman (NEXT Skövde) och Linda Frank (kommunikatör, Skövde kommun) fick då i uppgift att undersöka vad Skövde står för. Men vad är ett platsvarumärke och vad ska företagarna ha för nytta av det? Malin svarar!

Vad är ett platsvarumärke? 

Ett platsvarumärke är summan av alla de associationer som finns kring vår plats, dvs så som människor beskriver Skövde, lokalt och runt om i världen. Hur Skövde beskrivs påverkar valet att besöka, investera och bo på platsen. Att jobba aktivt med platsens varumärke är alltså det samma som att jobba aktivt med platsens attraktion. Platsvarumärket skall bidra till att vi gemensamt arbetar med enhetlig, långsiktig och strategisk utveckling och marknadsföring av platsen.

-        ”Det är främst det som GÖRS på platsen (platsutveckling) som påverkar varumärket, säger Malin. Det spelar ingen roll om en plats hävdar att man är innovativ, hållbar eller trygg om det inte också visas. Det är först när vi gör någonting som det också betyder något för målgruppen och intresse skapas för platsen.  Platsutveckling kan exempelvis vara nya stadsbyggnadsprojekt, besöksmål, evenemang eller nya arbetstillfällen.”

-        ”Men man måste också SÄGA något (platsmarknadsföring) om det som görs på platsen. Det är ett viktigt redskap för att locka nya talanger, företag, eller besökare. Platsvarumärket kan användas när flera går samman i ett budskap eller som komplement till det egna varumärket (co-branding)”, fortsätter hon.

Varför ska vi ha ett platsvarumärke för Skövde?

I vår globala värld konkurrerar platser över hela världen med varandra om besökare, invånare, studenter, evenemang, investeringar och företagsetableringar – sådant som ligger till grund för ett gott samhälle. Konkurrensen om dessa är stenhård idag och kommer bli än mer i framtiden. Många platser runt om i Sverige vässar sina erbjudanden och jobbar aktivt för att sticka ut ur mängden - Vi i Skövde måste åka med det här tåget, om vi också skall ha en chans. Kommunikationen om och i Skövde upplevs idag som osynkat och lite spretigt. Det som saknas är en tydlig och sammanhållen bild av Skövde som ger oss möjligheten att ge mottagaren den helheten. Därför har vi under året som gått tagit fram ett nytt platsvarumärke för Skövde tillsammans med ca 400 skövdebor och aktörer och utifrån redan framtagna rapporter och undersökningar.

-        ”Syftet med platsvarumärket är helt enkelt att göra Skövde till en attraktiv plats för fler, berätta om platsens fördelar och skapa positiva associationer. På så sätt ser vi till att Skövde fortsätter att utvecklas och växa.

Win, win för oss alla.”

När kan ett platsvarumärke vara användbart för mig som företagare?

Genom det här arbetet hoppas vi kunna bidra till att fler samlas kring och vill vara en del av en och samma plattform för utveckling och kommunikation om platsen. På så vis når vi både längre och får ett starkt budskap om vi går samman. Detta kan vi göra vid tillfällen då vi vill marknadsföra Skövde för att locka hit fler/en speciell typ av talanger eller etableringar som vi har behov av för att stärka vårt näringsliv.

-        ”På samma sätt kan vi samlas under ett gemensamt platsvarumärke när vi tillsammans besöker olika typer av mässor, likt den mässa som Skövde kommun, NLF och NLFs medlemsföretag gjorde tillsammans med Sveriges byggindustrier i Jönköping 2019”, berättar Malin.

Platsvarumärket kan även vara ett bra stöd vid olika typer av rekryteringskampanjer/aktiviteter som ni gör.

-        ”Företagen i Skövde har sagt vid ett flertal tillfällen att de kan marknadsföra attraktiva arbetsplatser, men vill ha hjälp att marknadsföra platsen dit deras nyrekryteringar ofta skall flytta till, ibland med sin familj. Allt fler väljer platsen framför arbetsgivaren idag så vi måste alla kunna marknadsföra Skövde på ett enhetligt sätt”, fortsätter Malin.

Hur gör jag om jag som företagare/organisation vill veta mer om och använda platsvarumärket?

Vi är ett litet team på tre personer från Skövde kommun och destinationsbolaget Next Skövde, som driver detta arbete. Oss kan man alltid kontakta för att få veta mer. Sedan kommer vi inom kort att tillgängliggöra både varumärkesplattform, visuell identitet, bilder, film och berättelser på nätet i en digital verktygslåda på www.vårtskövde.se. Här får man både information om, men framförallt rätt underlag och en tydlig guideför att arbeta in platsvarumärkets kommunikation i sin egna kommunikation.

Hur kommer Skövde kommun använda platsvarumärket?

Exempel på när platsvarumärket får en viktig roll för kommunikation och utvecklingen av platsen kan exempelvis vara; nya stadsbyggnadsprojekt som Mariesjö, utveckling av besöksmål så som Billingen och Lillegården, i samband med evenemang så som SM-veckan, eller vid rekrytering i form av mässor/kampanjer. Sen blir platsvarumärket kanske framför allt en viktig hörnsten i arbetet med det pågående visionsarbetet.

Så låt oss börja - tillsammans bygger vi Skövde!