Näringslivsforum Skövde

2023-01-18

Theres Sahlström om nya uppdraget som KSO

2023 fick Skövde ett nytt politiskt styre i form av Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna. Vi har träffat Theres Sahlström (M), Skövdes nya ordförande i kommunstyrelsen och lyssnat in hennes tankar kring näringslivsfrågorna inför kommande mandatperiod. Läs mer här nedan!

Hur känns det att ta över som kommunstyrelsens ordförande? Vad ser du mest fram emot? 
"Det är oerhört spännande att få ta sig an uppdraget som KSO i Skövde och att få göra det tillsammans med en grupp människor (både politiker, tjänstepersoner och näringsidkare) som verkligen brinner för Skövdes utveckling.

Det finns många saker att se fram emot men mest av allt är det nog just samverkan i alla dess former och frågor. Att få utväxla och växla upp idéer som gör Skövde bättre. Och så Skaraborgs-uppdraget såklart. Det händer mycket spännande i Skaraborg just nu och i det är Skövde en av flera viktiga spelare. Det ser jag fram emot."

Hur ser du på näringslivet i Skövde?

"Jag är imponerad av både bredden och spetsen i Skövdes näringsliv. Jag tycker verkligen att det märks att man gillar sin bygd, vill vara med och utveckla platsen samt ta ansvar för den omställning samhället står inför."

"Vi har ju gjort verksamhetsbesök både i valrörelsen och i överlämningen till mitt nya uppdrag och jag blir verkligen stolt över drivkraften i entreprenörskapet. Jag upplever också att näringslivet inom och mellan branscher har en god gemenskap lokalt, det tror jag är en framgångsfaktor som vi verkligen behöver uppmärksamma och värna."

Hur ser du på vår samverkan - Näringslivsforum och politiken?
"Jag har uppfattat att samverkan är god och att alla har en hög ambition att det ska funka bra. Sen finns det säkert en del frågor där det finns mer att önska (det brukar det alltid göra i ambitiösa organisationer). Eftersom alla vill varandra väl så är jag helt övertygad om att vi kommer kunna jobba konstruktivt även framöver."

Hur gynnar ett gott företagsklimat utvecklingen av Skövde kommun?

"Ett gott företagsklimat gynnar utvecklingen på många sätt. Ett starkt näringsliv ger oss förutsättningar att både behålla arbetstillfällen och tillskapa nya i vår delregion.

Arbeten som ger människor här förutsättningar att utvecklas och trivas i sina liv och forma sin framtid. Arbetstillfällena leder också till de skatteintäkter som finansierar välfärden och i förlängningen säkerställer att vi kan erbjuda barnomsorg, skola/utbildning, äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning av god kvalitet i tillräcklig omfattning.
Det lockar också till sig både människor och företag som vill vara med utveckla vidare. Det möjliggör för oss att kunna ta ansvar och bidra i omställningen. Det berikar föreningsliv och gemenskaper som är viktiga för hela samhället."

Vad är dina tre viktigaste åtgärder/prioriteringar som rör näringslivet och företagsklimatet?
"Två veckor in i det nya uppdraget så är det för tidigt att säga. Jag behöver hinna träffa fler aktörer och få en större inblick i vilka frågor som är viktigast för er. Men ska jag ändå säga något så skulle jag säga handläggningstider, samarbetet i myndighetsutövning, dialoger/samverkan och nyföretagsamheten har potential. Kommunen ska verkligen jobba hårt på att vara en serviceorganisation.

Sen är kompetensförsörjningsfrågan högt prioriterad ur flera aspekter. Att jobba för utbildningsmöjligheter genom hela livet och en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov av kompetens och tillgång på utbildning kommer stå högt upp på min agenda."

Vad är den första frågan du tänker ta tag i som ny KSO när det gäller det lokala näringslivet?
"Den frågan som redan är startad är ju arbetet med en ny översiktsplan (ÖP 2040) som ska ge Skövde förutsättningar att växa och utvecklas och skapa möjligheter både för verksamheter, industrins omställning och goda livsmiljöer. I det arbetet hoppas jag på många intressanta dialoger. 

Jag är nog inte så mycket för egna punktlistor utan mer intresserad av riktning och tempo sen får man i samverkan avgöra vad som behöver göras, av vem, när och hur. Det är väldigt mycket som är på gång både i Skövde och Skaraborg så det handlar för mig väldigt mycket om att hålla tempot uppe och fortsätta det goda samarbetet."