Näringslivsforum Skövde

2021-01-11

Viktiga frågor för Näringslivsforum

Välkommen 2021, ett år vi alla hoppas och tror kommer bli betydligt bättre än 2020. Vi ser fram emot att på sikt börja mötas fysiskt igen, nätverka och inleda nya samarbeten. I dagsläget får vi dock utgå ifrån att det under första halvan av 2021 kommer vara begränsade möjligheter att mötas fysiskt i större sammanhang. Arbetet med att förbättra det lokala företagsklimatet och fortsätta knyta samman er medlemmar får dock aldrig stanna av. För att förbättra företagsklimatet och fokusera på rätt frågor vill vi säkerställa med er medlemmar hur er situation ser ut idag och vad ni önskar ska fokuseras på under första halvan av 2021. När vi får in era idéer och synpunkter kan vi sortera in frågor i våra arbetsgrupper, initiera möten mellan er medlemmar som har samma frågeställningar eller varför inte starta upp en ny projektgrupp med medlemmar med samma fokusfrågor? Vi kan också genom era inspel skapa rätt digitala aktiviteter och förutom förbättra företagsklimatet, även skapa en direkt medlemsnytta.

Vi önskar utifrån detta att ni alla som har möjlighet kontakta oss hur ni ser på första halvan av 2021, vilka träffar som skulle vara nyttiga för er, vilka frågor ni vill engagera er i eller vilken typ av nätverkande aktivitet som skulle ge er ett mervärde. Oerhört många där ute sitter mer ensamma än någonsin och på detta sätt kan vi knyta samman er och hitta forum där viktiga frågor behandlas för att utveckla vårt företagsklimat och skapa nätverkande aktiviteter även under pågående pandemi

info@nlfskovde.se

0708-44 74 64