Näringslivsforum Skövde

2018-03-28

Näringslivsforums Årsmöte

Näringslivsforum genomförde sitt årsmöte den 23 mars.
Till ny ordförande efter Ingi Jonasson valdes Jonna Nyberg.
Nya i styelsen är Matilda Hoffstedt Cementa och Joakim Furhoff Loringa Egendom. 
Jonna Nyberg avtackade Ingi Jonasson och Håkan Andersson. Ingi Jonasson tar nu plats i valberedningen efter Håkan Andersson som lämnar valberedningen efter 5 år. Även Per Stigson lämnade styrelsen efter mångårigt engagemang. Per har främst arbetat med landsbygdsfrågor. Dessa tas nu över av Joakim Furhoff. Per Stigson deltog ej i årsmötet och kommer därvid att avtackas vid ett senare tillfälle

Hela protokollet finns att läsa i sin helhet på Näringslivsforums hemsida.

Filer

verksamhets_och_forvaltningsberattelse_2017_pop2.pptx verksamhetsplan_-_budget_2018_pop.pptx