Näringslivsforum Skövde

Om oss

Historik

Näringslivsforum (NLF) bildades år 1998 som en medlemsorganisation för näringsidkare i syfte att driva näringslivets frågor och att vara en lobbyorganisation för medlemmarna gentemot Skövde Kommun.

Under dessa år har en god tillit och ett bra samarbete byggts upp mellan NLF och de olika aktörer som verkar i och för Skövde.

NLF har fört många viktiga dialoger kring utveckling och varit med i arbetet kring vision, översiktsplan, bostadsbyggande, infrastruktur, utbildning, kompetensutveckling och handel Skövde.

NLF var initiativtagare till kommunens näringslivsarbete en gång i tiden. Vi har varit med om att lansera Balthazar/Teknikens hus och IDC. Bildandet av Next Skövde kom till stånd efter NLF:s påtryckningar. Vi har varit en aktiv part i Handelskraft och samarbetar på många olika sätt med Högskolan och Science Park Skövde. Arbetet fortlöper hela tiden och nya samarbeten, synergier och smarta idéer skapas av och med medlemmar, samarbetspartners och andra aktörer.

Fokusområden

Samhällsbyggnad - - Kompetens - - Medlemsnytta

Som en politiskt oberoende aktör arbetar vi dagligen med att driva medlemmarnas frågor hos Skövde Kommun och andra aktörer. Vi har alltid som mål att kunna vara med och påverka tidigt i processer vars beslut står i direkt relation till våra medlemmars verksamhet. För att kunna göra detta är vi beroende av att regelbundet träffar våra medlemmar för att lyssna in samt att vi skapar engagemang genom våra arbetsgrupper. Vid behov sätter vi samman tillfälliga arbetsgrupper för att på så sätt kunna fånga upp viktigt information från våra medlemmar.

 • Vi är kommunens och politikens referensgrupp när det kommer till större beslut inom Skövde kommun.

 • Vi bistår med externa styrelseledamöter från näringslivet till Skövde kommuns dotterbolag.

 • Vi samarbetar med aktörer inom skola och utbildning för att hitta synergieffekter mellan näringslivet och skolan.

 • Vi arrangerar regelbundet nätverksträffar där vi antingen befinner oss ute i våra medlemmars verksamheter eller bjuder in till att lyssna på aktuell information samt dialog kring det som händer i vår kommun.

 • Vi använder oss av konceptet "medlem lär medlem" där vi lär oss av och med varandra.

 • Genom vårt nätverk vill vi att broar byggs mellan företag och branscher, som leder till bra samarbeten och nya idéer.

 • Årligen lyfter vi fram och delar ut pris till näringsidkare som vi tycker har gjort en extra god insats. De prisas på Skövde Näringslivsgala, där vi sedan 2023 är en samarbetspartner.

Styrka genom samverkan – tillsammans kan vi påverka!

Arbetsgrupper

Made In Skövde

Gruppen samlas under paraplyet Made in Skövde för att marknadsföra den tillverkande industrin av råmaterial i Skövde med omnejd. Syftet är att bli starkare tillsammans genom att arrangera intressanta och utvecklande möten för små och medelstora industriföretag. De lär känna varandra, hittar synergier, lär av/med varandra, syns/hörs högre. Gruppen samordnar exempelvis årligen arbetet inför SUB contractor-mässan på på ELMIA, Jönköping.

Vill du också bli en del av denna grupp kontakta oss!
Gruppens ordförande: Alexander Frydén.
Ansvarig styrelseledamot från NLF: Felicia Wenell.
Kontakt: info@nlfskovde.se

Made in Skövde har en egen hemsida för utökad information.

www.madeinskovde.com

Medlemmar

 • Ferrocon

 • Nystedts Smides- & Mekaniska Verkstad

 • ToWe Elektronik

 • Skövde Gravyr

 • Götlunda CNC Teknik

 • Jonssons Mekaniska

 • Nordåker Teknik AB

 • Aurobays verktygstillverkning

Samhällsbyggnadsgruppen

Här samlas vi för att skapa en långsiktig och regelbunden samverkan och dialog mellan näringslivet och Skövde kommun inom området samhällsbyggnad.
Gruppens ordförande: Emil Larsson, styrelseledamot i Näringslivsforum.
Kontakt: info@nlfskovde.se

Medlemmar

 • Näringslivsforum

 • Fastighetsägarna Skaraborg

 • Byggföretagen Skaraborg

 • Skövde kommun

 • Skövdebostäder

Strategiska Kompetensförsörjningsgruppen

NLF medlemmar, Skövde kommun och andra relevanta partners/aktörer samlas för att skapa samsyn, samverkan och kännedom om varandra och alla insatser som finns. Under 2024 kartläggs de befintliga initiativ och processer som idag finns samt vilka behov som behöver fyllas.

Gruppens ordförande: Anna Mannvik, styrelseledamot i Näringslivsforum.
Kontakt: info@nlfskovde.se

Dokument

Nedladdningsbara PDFer

stadgar_nlf_230912.pdf

Styrelsen

Ordförande

Porträtt på compressed_0.png
Gustaf Sandegren
Science Park Skövde

Vice ordförande

Porträtt på img_9512.jpg
Linnea Eklund Lorentzon
Eklunds Bildelslager AB

Ledamöter

Porträtt på naringlivsforum-foto-tuana-0027.jpg
Anna Mannvik
Aurobay (Powertrain Engineering Sweden AB)
Komponentvägen 2, 541 36 Skövde
Porträtt på emil-3-scaled.jpg
Emil Larsson
Västerhuset AB
Porträtt på felicia-scaled-1680704995.jpeg
Felicia Wenell
ToWe Elektronik AB
Mejselvägen 18
541 34 Skövde
Porträtt på 20220318_103622_0.jpg
Magnus Bertilsson
Asketorps Gård
Porträtt på img_3050.jpg
Philip Malek
Bahnhof Collaborative Workspace AB

Adjungerade

Ny ledamot tillsätts i augusti 2024
Högskolan i Skövde
Porträtt på img_6835.jpg
Helena Bobić
verksamhetsledare för Näringslivsforum
Kenneth Johansson
Näringslivschef Skövde Kommun

Valberedning

Porträtt på ahmed.jpeg
Ahmed Krayem
The Farm Interactive
Porträtt på 1537266599157.jpeg
Fredrik Dahl
Dafgårds
Porträtt på processed-ca698cae-4c52-40fa-87e6-03a98730cb4b.jpeg
Emilia Karlsson (sammankallande)
Swedbank
Porträtt på emma-simonsson_foto_ny.jpg
Emma Simonsson
Furhoffs Rostfria